1 ก.ย.61 มุกดาหาร เปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ “ช้างลุ่มโขงคลับ แชมป์เปียนชิพ 2018” สนับสนุนโดยบริษัทช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

         เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ “ช้างลุ่มโขงคลับ แชมป์เปียนชิพ 2018” โดยมีผู้แทนบริษัทช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีเปิด
       นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการ “ช้างลุ่มโขงคลับ แชมป์เปียนชิพ 2018” ณ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมกระแสความนิยมในกีฬาฟุตบอลภายในจังหวัดรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการดำเนินการมาแล้วเมื่อปี 2560 และได้รับการตอบรับจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไปในจังหวัดมุกดาหาร เป็นอย่างดี การดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การจัดคลินิกฟุตบอลสำหรับเยาวชนในจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีวิทยากรจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในช่วงเช้า ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการกว่า 180 คน, การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย จำนวน 24 ทีม ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 และการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เป้าหมายจำนวน 24 ทีม จากจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง และจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ซึ่งได้รับการสนับสนุนสนามการแข่งขันฟุตบอลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ให้ใช้สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร เป็นสถานที่แข่งขันโดยในการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
       นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวอีกว่า ในห้วงเดือนกันยายนนี้ เป็นห้วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 36 ปี ซึ่งจะมีโครงการ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงกิจกรรมทางด้านการกีฬาที่นำมาบูรณาการเป็นกิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสที่มุกดาหารของเรา ครบรอบ 36 ปี ที่นับเป็น 36 ปี แห่งการพัฒนาในทุกด้าน โดยในด้านการกีฬา สิ่งที่เราได้เห็นเป็นประจักษ์ก็คือการที่จังหวัดมีการพัฒนานักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันในระดับชาติอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ถือเป็นความสำเร็จที่ ทุกท่านจะต้องภาคภูมิใจ และในอนาคต จังหวัดจะต้องมีการพัฒนาทางด้านกีฬาสถาน และบุคลากรทางการกีฬา ให้ทัดเทียมจังหวัดอื่นๆ และเชื่อมั่นว่ามุกดาหารจะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีการเติบโตทางด้านการกีฬาของภูมิภาคนี้ อย่างแน่นอน.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า