1 ก.ย.61 จังหวัดมุกดาหาร ฝึกทบทวนลูกเสือชาวบ้าน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

         เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมประชาชนให้เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย เคารพกติกาของบ้านเมือง และเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยมีศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และคณะลูกเสือชาวบ้าน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า