รองอธิบดีกรมศุลกากร ร่วมกับด่านศุลกากรภาค 2 และหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ แถลงข่าวจับกุมข้าวสารเหนียวหลีกเลี่ยงภาษี 520 กระสอบ มูลค่ากว่า 6 แสนบาท

         เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร พร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้แถลงข่าวการจับกุมข้าวสารเหนียว 520 กระสอบ น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 26,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 600,000 บาท(หกแสนบาท) พร้อมด้วยผู้ต้องหา 2 ราย รถยนต์บรรทุก 2 คัน
       โดยนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า จากนโยบาย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร ให้หน่วยงานสังกัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ เข้มงวดกวดขันในการสืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิด ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าข้าว ข้าวสารเหนียวและสินค้าเกษตรกร ตามตะเข็บชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิต และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตลาดการค้าข้าวในประเทศไทย และเกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ปีการเพาะปลูก 2562/2563 อย่างต่อเนื่อง
       จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 20.45 น. เจ้าหน้าที่ศุลกากรหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ด่านศุลกากรมุกดาหาร และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ทำการจับกุม นายวชิระ ศิริเกตุ พร้อมของกลางข้าวสารเหนียว บรรจุกระสอบๆ ละ 50 กิโลกรัม จำนวน 320 กระสอบ น้ำหนักรวม 16,000 กิโลกรัม และรถยนต์บรรทุกสิบล้อ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 70-1445 กาฬสินธุ์ และนายอาทิตย์ พันธสุวรรณ พร้อมของกลางปลายข้าวสารเหนียว บรรจุกระสอบ ๆ ละ 50 กิโลกรัม จำนวน 200 กระสอบ น้ำหนักรวม 10,000 กิโลกรัม และรถยนต์บรรทุกสิบล้อยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-2846 กาฬสินธุ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 520 กระสอบ น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 26,000 กิโลกรัมมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 600,000 บาท โดยจับกุมได้ที่ บริเวณทางหลวงหมายเลข 212 ถนนชยางกูร ข. มุกดาหาร – นครพนม ไกล้ปั๊มน้ำมัน ปตท. ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจาการตรวจสอบไม่พบเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรที่ถูกต้องแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดของกลางทั้งหมด กรณีเป็นความผิดตาม ม.092,26,22 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 ประกอบ กับ มาตรา 166,167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 และผู้กระทำผิดนำส่งด่านศุลกากรมุกดาหาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
       โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา กองร้อยทหารพรานที่ 2110 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จ.มุกดาหาร ร่วมกับด่านศุลกากรมุกดาหารและหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ ได้ตรวจยึดข้าวสารเหนียว ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร จากประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 774 กระสอบ น้ำหนักกว่า 38,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 800,000 บาท พร้อม ผู้ต้องหา 14 คน รถบรรทุกสิบล้อ 3 คัน และรถกระบะบรรทุก 3 คัน ณ โกดังไม่มีเลขที่ บริเวณพื้นที่บ้านสามขา หมู่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเบื้องต้น ผู้กระทำผิดรับสารภาพนำเข้าข้าวสารเหนียวจากประเทศเพื่อนบ้านในราคากระสอบละ 1,100 บาท นำไปขายต่อให้กับนายทุน หรือโรสีข้าวในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตอนในราคา 1,500 – 1,800 บาท.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว