ข่าวเก่าดือน มกราคม 2559

 

31 ม.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร ปิดโครงการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรเกษตรธรรมชาติ แก่ผู้ที่ถูกคุมประพฤติเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ คลิกรายละเอียด
30 ม.ค.59 ผอ.กกท.มุกดาหาร คนใหม่ จัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างสื่อมวลชนมุกดาหาร กับทีม VIP กาฬสินธุ์ คลิกรายละเอียด
30 ม.ค.59 การแข่งขันกีฬาประเพณีขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 16 คลิกรายละเอียด
30 ม.ค.59 โตโยต้ามุกดาหาร กิจกรรมการแข่งขัน "เทควันโด โตโยต้า มุกดาหาร คัพ ครั้งที่1 ประจำปี 2559" คลิกรายละเอียด
28 ม.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมหารือวางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน คลิกรายละเอียด
26 ม.ค.59 สวท.มุกดาหาร รับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากต่างประเทศ ศึกษาดูงาน คลิกรายละเอียด
29 ม.ค.59 กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน 8 จังหวัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพื่อหารือแนวทางเพิ่มมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์และแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคต คลิกรายละเอียด
29 ม.ค.59 อบจ.มุกดาหาร จัดสัมมนา "60 ปี อบจ.กับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตท้องถิ่นไทย" มี อบจ.ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 1,000 คน คลิกรายละเอียด
29 ม.ค.59 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่ประสบภัยหนาวจากอากาศหนาวเย็น คลิกรายละเอียด
28 ม.ค.59 กองกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนดอนตาลวิทยาคม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
28 ม.ค.59 เทศบาลเมืองมุกดาหารจัดอบรมให้ความรู้ครูในศูนย์เด็กเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อ และยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้เป็นเขตปลอดโรคติดต่อ คลิกรายละเอียด
28 ม.ค.59 วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการอบรมมารยาทไทย รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย และสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม คลิกรายละเอียด
27 ม.ค.59 คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรเกษตรธรรมชาติ แก่ผู้ที่ถูกคุมประพฤติเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ คลิกรายละเอียด
27 ม.ค.59 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบผ้าห่ม 2,000 ผืนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 7 อำเภอ คลิกรายละเอียด
27 ม.ค.59 เหล่ากาชาดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร รับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย คลิกรายละเอียด
27 ม.ค.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิสรไกร ผวจ.มุกดาหาร และ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ มอบรางวัลกาชาด คลิกรายละเอียด
26 ม.ค.59 ด่านตรวจสัตว์ป่า มุกดาหาร (ไซเตส ) ร่วมกับ ทหารพราน ตรวจยึด บ่าง ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน  คลิกรายละเอียด
เปิดแล้วทุ่งดอกทานตะวัน ทุ่งดอกดาวกระจายแห่งแรกของจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ศึกษาวิธีการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง คลิกรายละเอียด
เกษตรกรปลูกแตงร้านหลังฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วแทนการทำนาปรัง สร้างรายได้ไร่ล่ะกว่า 4 หมื่นบาท คลิกรายละเอียด
26 ม.ค.59 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร จัดทำโครงการ "หยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ "บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน คลิกรายละเอียด
25 ม.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร บรรยากาศการเปิดจุดรับซื้อยางพาราของรัฐบาล วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก  คลิกรายละเอียด
24 ม.ค.59 ตม.มุกดาหาร สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่งคงจับชายหญิงชาวลาว ขนยาบ้ายาบ้า 24,000 เม็ด. คลิกรายละเอียด

23 ม.ค.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร กล่าวต้อนรับ รองประธานหอการค้าไทย พร้อมคณะ  คลิกรายละเอียด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เตือนอากาศอากาศช่วงนี้จะหนาวเย็นลง 4 ถึง10 องศา ในช่วงวันที่ 23-25 มกราคมนี้  คลิกรายละเอียด 
 22 ม.ค.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานโครงการผู้ว่าเยี่ยมบ้านยามแลงฯ คลิกรายละเอียด
21 ม.ค.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานงานสภากาแฟ จ.มุกดาหาร ประจำเดือน ม.ค.59 ณ ศาลาเรารักมุกดาหาร ตลาดอินโดจีน คลิกรายละเอียด
20 ม.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดสถานแรกรับเด็กและเยาวชนชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกในการมาติดต่อเยี่ยมบุตรหลาน คลิกรายละเอียด
20 ม.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริฯ คลิกรายละเอียด
20 ม.ค.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ร่วมพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล  คลิกรายละเอียด
20 ม.ค.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
19 ม.ค.59 กกต.มุกดาหาร จัดกิจกรรมการอบรมวิทยากร วพป.ครู ข Training of Trainer (TOT) รุ่นที่ 4 คลิกรายละเอียด
18 ม.ค.59 ทหาร สนธิกำลัง จับไม้พะยูงในบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง  คลิกรายละเอียด
18 ม.ค.59 อำเภอหนองสูง จัดงานวันค้ำคูณภูไท ไหว้เจดีหลวงปู่หล้า ผ้าทอมือเมืองหนองสูง ปี 2559  คลิกรายละเอียด
18 ม.ค.59 พลโทธีระศักดิ์ ฤทธิวงศ์,นายปราการ เพชรวงศ์,นายไชยอนันท์ บุญประสิทธิพร  เดินทางขึ้นไปดูความก้าวหน้าการก่อสร้าง  คลิกรายละเอียด
18 ม.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร ทำพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  คลิกรายละเอียด
16 ม.ค.59 ตำรวจศรีสะเกษจับ ตำรวจภาค 4 ค้ายาบ้ากว่า 20,000 เม็ดพร้อมของกลางรถยนต์เก๋งโตโยต้า  คลิกรายละเอียด
16 ม.ค.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานออกรางวัลสลากกาชาด จ.มุกดาหาร ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
16 ม.ค.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงานปี 2559 คลิกรายละเอียด
15 ม.ค.59 จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
14 ม.ค.59 งานมหกรรมสร้างสุขภาพตำบลนาสะเม็ง  คลิกรายละเอียด
14 ม.ค.59 สหกรณ์ชายแดนมุกดาหารตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  คลิกรายละเอียด
14 ม.ค.59 มุกดาหารเข้าร่วมโครงการข้าวชุมชน รอบ 2 คลิกรายละเอียด
13 ม.ค.59 พช.มุกดาหาร ขับเคลื่อนเดินหน้าสร้างภาพลักษณ์องค์กร คลิกรายละเอียด
13 ม.ค.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ร่วมงานประกวดธิดากาชาด  คลิกรายละเอียด
12 ม.ค.59 งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
11 ม.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าวการประกวดธิดากาชาด ประจำปี 2559 ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล คลิกรายละเอียด
11 ม.ค.59 เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ซอยจันทร์เทพ ถนนสมุทรศักดารักษ์ ภายเขตเทศบาบเมืองมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
9 - 10 ม.ค. 2559 สมายช๊อคเกอร์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็ก 7 คน รุ่นไม่เกิน 12 ปี รายการ " Smile Soccer Kick D Kick Day " คลิกรายละเอียด
 9 ม.ค.59 โตโยต้ามุกดาหาร จัดกิจกรรมการประกวด "Toyota Mukdahan Cover Dance Contest 2016" ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท คลิกรายละเอียด
11 ม.ค.59 คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดทำโครงการบ้านกึ่งวิถี เพื่อแก้ไขปัญหาลูกหลานหลงผิด ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดี คลิกรายละเอียด
9 ม.ค.59 อบจ.มุกดาหาร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ   คลิกรายละเอียด
7 ม.ค.59 งานกาชาดและงานของดีเมืองมุกดาหาร ปี 2559 เริ่มแล้วอย่างคึกคัก  คลิกรายละเอียด
 8 ม.ค.59 กองทัพภาคที่ 2 และจังหวัดมุกดาหาร ขุดลอกแก้มลิงห้วยชะโนด เพื่อกักเก็บน้ำ และแก้ปัญหาน้ำท่วมฤดูฝน คลิกรายละเอียด
8 ม.ค.59 เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สนง.คุมประพฤติมุกดาหาร พร้อม อสค.จังหวัดมุกดาหาร จัดให้ร่วมสอบผู้อุปการะ และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เตรียมความพร้อมพักโทษ คลิกรายละเอียด
7 ม.ค.59 ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร สนธิกำลังฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าหนีภาษีจำนวนมาก คลิกรายละเอียด
7 ม.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร จัดฝึกอบรมเกษตรกรเลี้ยงไก่งวง สำหรับเกษตรกรรายย่อยอีกทางเลือก ที่ตลาดมีความต้องการ  คลิกรายละเอียด
7 ม.ค.59 คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ประสาน ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ เพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ผู้ที่ถูกคุมประพฤติ คลิกรายละเอียด
7 ม.ค.59 กำลังพลจากกรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชาวบ้าน ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา ที่วัดป่าศรัทธาธรรม คลิกรายละเอียด
7 ม.ค.59 หลานฆ่ายาย  คลิกรายละเอียด
6 ม.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว คลิกรายละเอียด
6 ม.ค.59 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารร่วมกับแพทย์และพยาบาลรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ ประชาชนอำเภอเมือง คลิกรายละเอียด
6 ม.ค.59 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการผู้จำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
6 ม.ค.59 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร The smart of small probation mukdahan officer จัดประชุม อสค.สามัญครั้งที่ 1/59 ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
6 ม.ค.59 ขัาราชการพนักงานลูกจ้าง สวท.มุกดาหาร ลงนามและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผนดิน คลิกรายละเอียด
5 ม.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร ขยายเวลารับสมัครสาวงามเข้าร่วมประกวดธิดากาชาดมุกดาหาร ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
5 ม.ค.59 มุกดาหาร เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้ม ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบอาชีพการเกษตร และสินค้า OTOP  คลิกรายละเอียด
4 ม.ค.59 นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นภูมโนรมย์แหล่งท่องเที่ยวใหม่  คลิกรายละเอียด
2 ม.ค.59 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดมุกดาหาร สรุป 4 วัน เกิดอุบัติเหตุ 19 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 รายบาดเจ็บ 17 ราย คลิกรายละเอียด
2 ม.ค.59 พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม "จุดเทียนขึ้นภูมโนรมย์" มีผู้ร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 400 คน คลิกรายละเอียด
1 ม.ค.58 ผวจ.มุกดาหาร นำส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาว จ.มุกดาหาร และพระสงฆ์จากวัดใหญ่ไชมงคล แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ทำบุญตักบาตร วันปีใหม่ 2559 เพื่อเป็นศิริมงคล คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก