จังหวัดมุกดาหาร จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2562

         เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องแม่มูล โรงแรมริเวอร์ซิตี อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต (ตีช้าง น้ำนอง แข่งเรือยาวโบราณ สานประเพณีสองฝั่งโขง เชื่อมโยงไหลกะจู้) ประจำปี 2562 โดยมีนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร นาวสาวรุจาภา วีสะเพ็ญ ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร และนายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมในการแถลงข่าว โดยการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร

       นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทุกปีในช่วงเทศกาลออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร โดยเทศบาลเมืองมุกดาหาร และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต สำหรับปีนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ทังนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ในการร่วมงานประเพณีของทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำโขง

       นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ จัดให้มีขบวนแห่เรือทั้งทางบกและทางน้ำ และมีการแข่งขันเรือโบราณ เรือประเพณีสวยงาม และเรือประเภทความเร็ว ทั้ง เรือขาดเล็ก ไม่เกิน 12 ฝีพาย เรือขนาดกลางไม่เกิน 40 ฝีพายและเรือขนาดใหญ่ ไม่เกิน 60 ฝีพาย ทั้งเรือประเภทท้องถิ่นและเรือประเภททั่วไป ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะนี้มีเรือที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วกว่า 40 ลำในประเภทต่าง ๆ และที่เป็นไฮไลท์ของงาน คือ การจัดขบวนพาเหรดเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีตีข้างน้ำนองของเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกลำ และการไหลกะจู้ ในวันที่ 13 ตุลาคม

       สำหรับพิธีตีช้างน้ำนอง เป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม่พระคงคา เทวดา พญานาค ตามความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล และความปลอดภัยในการแข่งขันเรือในแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ก่อนการแข่งขันเรือประเภทต่าง ๆ โดยเรือที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ละลำต้องเข้าร่วมขบวน จากจุดปล่อยเรือล่องไปตามแม่น้ำโขง จนถึงเส้นชัย และในระหว่างการพายเรือจะมีการโห่ร้อง ตีกลอง เคาะเกราะ เป็นจังหวะเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในน่านน้ำ
ส่วนมูลเหตุที่เรียกว่า “พิธีตีช้างน้ำนอง” นั้นมาจากการพายเรือของฝีพายเรือแต่ละลำที่ใช้ไม้พายจ้ำลงไปในน้ำแล้วยกขึ้นเหนือน้ำอย่างพร้อมเพรียงกัน ทำให้น้ำกระเซ็นขึ้นบนอากาศแตกเป็นฝอย ซึ่งลักษณะเช่นนี้ คล้ายกับโขลงช้างที่กำลังเล่นน้ำ คนโบราณจึงเปรียบลักษณะดังกล่าวว่าเป็น พิธี”ตีช้างน้ำนอง” นับตั้งแต่โบราณเป็นต้นมา และมีแห่งเดียวในประเทศไทย ในการแข่งขันเรือประเพณีออกพรรษา แม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร

       โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวเชิญชวน นักท่องเที่ยว ประชาชน ทั้งในจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดข้างเคียง รวมถึงจังหวัดต่าง ๆ และจากแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มาเที่ยวชม และร่วมสนุกสนาน ในงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต (ตีช้าง น้ำนอง แข่งเรือยาวโบราณ สานประเพณีสองฝั่งโขง เชื่อมโยงไหลกะจู้) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม นี้ ณ บริเวณน่านน้ำ แม่น้ำโขงตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว