2 ธ.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
มีประชาชนในพื้นที่มารอต่อแถวเพื่อรับบัตรคิว และเข้ารับเสื้อยืดพระราชทานอย่างล้นหลาม

 

         เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน โดยมีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบและขั้นตอนการเข้ารับตามจุดที่กำหนด เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ ลงทะเบียนรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน รับบัตรลำดับคิว การขึ้นรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน และรับมอบเสื้อพระราชทานบนพาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
       นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า และได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ "Bike อุ่นไอรัก" ในโอกาสพิธีเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทั้งในกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม พร้อมทั้งทรงพระราชทานเสื้อยึด "Bike อุ่นไอรัก" สำหรับพสกนิกรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก"
       สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จำนวน 3,266 คน ได้กำหนดมอบเสื้อยืดพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก" แก่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เพื่อสวมใส่ร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัด ซึ่งจังหวัดมุกดาหารกำหนดปล่อยขบวนจักรยาน ณ จุดเริ่มต้นสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ในเวลา 07.30 น. แล้วปั่นไปตามเส้นทางที่จังหวัดกำหนด ได้แก่ ถนนแก้วกินรีย์ ถนนสองนางสถิตย์ ถนนสมุทรศักดารักษ์ ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ถนนพิทักษ์พนมเขต ถนนชยางกูร สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร สะหวันนะเขต และถนนเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ ศาลหลักเมือง วัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ตลาดอินโดจีน หอแก้วมุกดาหาร สะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 วัด 10 แห่ง โรงเรียน 10 แห่ง และสิ้นสุดการปั่น ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร
       นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน ปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ตามที่จังหวัดกำหนดนั้น สามารถขอรับได้ที่สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด หรือที่อำเภอที่ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 3 - 8 ธันวาคม ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
       สำหรับกรณีที่ลงทะเบียนในระบบเวปไซต์ สามารถรับเสื้อพระราชทานได้ ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
         1.นำบัตรประชาชนฉบับจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน)
         2.หลักฐานการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (สำเนาบัตร TAG หรือรูปถ่ายจากมือถือ)
       กรณีรับแทน ต้องมีเอกสาร ดังนี้
         1.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมลงนามผู้มอบอำนาจ
         2.บัตรประชาชนฉบับจริง (ของผู้รับแทน)
         3.สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง (ของผู้มอบอำนาจ)
         4.หลักฐานการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (สำเนาบัตร TAG หรือรูปถ่ายจากมือถือ) ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์รับเสื้อยืดพระราชทาน คือผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว