กลุ่มมวลชนยื่นหนังสือ "ขอข้อมูลในการสร้างมัสยิดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร"

         เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับหนังสือขอข้อมูลในการสร้างมัสยิดที่จังหวัดมุกดาหารจากกลุ่มมวลชน กลุ่มองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ (อปพส.) และชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา พร้อมด้วยพระสงฆ์ ในพื้นที่ ประมาณ 30 คน ซึ่งนำโดย นายอัยย์ เพชรทอง เลขาธิการองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ (อปพส.) นายดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ประธานชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา
       นายอัยย์ เพชรทอง กล่าวว่า กลุ่มองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ (อปพส.) และชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา พร้อมด้วยพระสงฆ์ในจังหวัดมุกดาหาร ที่รวมตัวกันเดินทางมาในครั้งนี้ เดินทางมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะสงสัยว่าการสร้างมัสยิดที่จังหวัดมุกดาหารถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย มีการทำประชาพิจารณ์ ลงประชามติ หรือไม่.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว