ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดใกล้เคียง และชาว สปป.ลาว
เที่ยวชมงานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2563

         เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดงานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7 - 15 มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยในวันที่ 7 มกราคมในเวลา 07.09 น. จะมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกัน 9 แห่ง ประกอบด้วย
         1. พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
         2. อนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช (เจ้าจันทกินรี)
         3. ศาลหลักเมืองมุกดาหาร
         4. พระเจ้าองค์หลวง ณ วัดศรีมงคลใต้
         5. ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง
         6. ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
         7. พระพุทธสิงห์สอง ณ วัดศรีบุญเรือง
         8. พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร ณ หอแก้วมุกดาหาร
         9. พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

       และจัดให้มีพิธีเปิดงานในเวลา 15.00 น. โดยมีขบวนแห่เริ่มจากสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก และสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ไปยังศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และชมการแสดงของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย และชมรม TO BE NUMBER ONE นอกจากนี้ ในวันที่ 14 มกราคม ณ เวทีกลางงานกาชาด จัดให้มีการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง และในวันที่ 15 มกราคม จัดพิธีออกสลากรางวัลกาชาด ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะมีการออกร้านนาวาพาโชค กับของรางวัลมากมาย พร้อมชมการแสดงศิลปิน นักร้อง ชม ชิม ช๊อปของดีเมืองมุกดาหาร
       จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดใกล้เคียง และชาว สปป.ลาว เที่ยวชมงานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร พบและชมนิทรรศการออกร้านของหน่วยงานราชการต่างๆ , ประกวดผลิตผลทางการเกษตร , เลือกซื้อสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” , การแสดงพื้นเมือง , สนุกกับการออกร้านกาชาด , รางวัลมากมาย , เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากโรงงานโดยตรงระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2563

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว