สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในช่วง 7 วัน มียอดเกิดอุบัติเหตุ 36 ครั้ง บาดเจ็บ 34 คน เสียชีวิต 3 ราย

         เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแก่งกะเบา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ร่วมกับคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุในคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดมุกดาหาร
สรุปผลการดำเนินงานช่วง 7 วัน มีการเกิดอุบัติเหตุ 36 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 34 คน และเสียชีวิต 3 ราย ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 6 ครั้ง 6 ราย ส่วนการเสียชีวิตมากกว่าปีก่อน จำนวน 1 ราย โดยมีการบังคับใช้กฎหมายจราจร เรียกตรวจยานพาหนะ 68,611 คัน จับกุมผู้กระทำผิด 24,475 คดี เพิ่มจากปีที่แล้วคิดเป็น 15.22%

       ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง แต่การเกิดอุบัติเหตุมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องสภาพรถ ถนน สิ่งแวดล้อม แต่ที่สำคัญที่สุด คือ สภาพความพร้อมของคน จากการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพบว่ากว่าร้อยละ 80 เกิดจากความไม่พร้อมของคน เช่น เมาแล้วขับขี่ยานพาหนะ ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกฎหมายกำหนด ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ยานพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาต และที่สำคัญมีเด็กเยาวชนเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น แม้ภาครัฐได้ระดมสรรพกำลังทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่อุบัติเหตุทางถนนยังคงมีอัตราการเกิดเพิ่มสูงขึ้น จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ขอให้ใช้ตัวเลขในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ได้เกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของอุบัติเหตุทางถนน โดยต้องร่วมมือกันปฎิบัติตามกฎหมาย และใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง มีน้ำใจในการใช้รถ ใช้ถนน ควบคู่ไปกับภาครัฐที่จะต้องหาแนวทางหรือมาตรการ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว