3 เม.ย.61 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในวาระครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ

         เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่อาคารตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4 และคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เปิด"ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในวาระครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร" เพื่อป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ โดยมี นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับ
       ด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างการเฝ้าระวังและควบคุมอาชญากรรมด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,449,000 บาท โดยมีเป้าหมาย คือ
         1. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 68 จุด ประกอบด้วยกล้อง จำนวน 220 ตัว ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร
         2. ติดตั้งรถควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนที่ (Mobile CCTV) จำนวน 1 คัน
       นอกจากนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ยังได้สร้างห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและมีการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่แล้ว อีกทั้งในโอกาศที่จังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 36 ปี ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่จะมาถึงนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จึงร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมฯ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงภารกิจ และความสำคัญของศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ควบคู่ไปกับการปฎิบัติงานของ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดมุกดาหาร.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว