ขอเชิญเที่ยวชม!! ทุ่งปอเทืองของพ่อ @ นิคมคำสร้อย และเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม

 

         ขอเชิญเที่ยวชม!! ทุ่งปอเทืองของพ่อ @ นิคมคำสร้อย และเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม ณ บ้านคำพอก หมู่ 5 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร (ติดถนนชยางกูร เข้าข้างโรงเรียนบ้านคำพอก) โดยมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในพื้นที่กว่า 23 ไร่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ให้กลายเป็นทุ่งสีทองเหลืองอร่าม เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน "World Soil Day" วันดินโลก 5 ธันวาคม
       “ปอเทือง” ดอกไม้แห่งความจงรักภักดี หนึ่งในพระราชดำริปรับปรุงดินในหลวงรัชกาลที่ ๙
“ปอเทือง” ต้นไม้ในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่องการปรับปรุงดิน ทรงแนะนำให้แก่เกษตรกรทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดใช้เอง เพื่อนำมาใช้แก้ความเป็นกรดให้แก่ดินของเกษตรกร ทดแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีราคาแพง ด้วยพระอัจฉริยภาพในการแนะนำด้านการเกษตร จากการศึกษาพบว่า ต้นปอเทือง เป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการบำรุงดิน และเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีมากในการปรับปรุงดินให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ การหว่านปอเทือง 1 ครั้ง เท่ากับการปรับปรุงโครงสร้างดินได้ถึง 15 ปี เลยทีเดียว.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว