3 ธ.ค.61 มุกดาหาร จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสเปิด ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่)

         เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการต่างเข้าร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) โดยมี นายชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญในครั้งนี้.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว