4 เม.ย.61 รมว.กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มุกดาหาร เปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง เพื่อรองรับการเข้ามาทำงานของแรงงานลาว

 

         เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเลขที่ 89/6 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ดร.คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นได้มีการประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับสถานการณ์ การปรับสถานภาพแรงงานลาวในประเทศไทย การจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานลาว การอนุญาตให้แรงงานกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5 - 30 เมษายน 2561
       พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร เป็นศูนย์ฯ ที่ให้ความรู้แก่แรงงานลาวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามระบบ MOU เกี่ยวกับการทำงาน โดยเฉพาะสัญญาจ้างงาน การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ตรวจสอบคัดกรองแรงงานก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ตรวจสอบและขอรับสิทธิพึงได้รับก่อนเดินทางกลับประเทศ เป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานลาวให้ดำเนินการเป็นไปตามสัญญาจ้างงาน ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ให้ความคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานสากล และเป็นสถานที่ออกใบอนุญาตทำงาน (E-Work Permit) อีกด้วย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว