4 ก.ค.61 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประชุมกำหนดเป้าหมายการทำงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มีข้อราชการที่จะกำหนดเป้าหมายการทำงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯ ทุกฝ่าย ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างทุกท่าน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า