4 ก.ค. 61 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสูง

         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต โดยร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสูง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยอดรวมผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 114 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 39,900 ซี.ซี. มีผู้บริจาคดวงตา 14 ราย และมีผู้บริจาคอวัยวะ 14 ราย.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า