4 ก.ค.61 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายพานพุ่ม
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายพานพุ่ม แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่ 4 กรกฎาคม โดยมี นายชาตรี ประดุจชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งได้จัดให้มีการกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ รำถวายพระพรโดยนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร การจัดนิทรรศการ พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
       ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง และศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
       สำหรับโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร เป็นโรงเรียนที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 เป็น 1 ใน 3 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ 1 ใน 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า