4 ก.ค. 61 จังหวัดมุกดาหาร หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติงานให้บริการพี่น้องประชาชน
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่วัดศรีทองปาน หมู่ที่ 5 ตําบลนากอก อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม การแพทย์แผนไทย ตรวจหาสารเคมีในเลือด มีกลุ่มเป้าหมายให้บริการแก่พี่น้องประชาชนบ้านนากอก และพื้นที่ใกล้เคียง.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า