เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับ รด. จากวิทยาลัยการอาชีพฯ มุกดาหาร
นำขยะ เศษวัชพืช ที่กีดขวางการไหลระบายของน้ำ ที่คลองหินอ่าง บริเวณข้างห้างโฮมโปรแม็ก

         เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายสั่งการ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี นายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาล นายวสุ กาญจนกุล หน.สำนักปลัดเทศบาล นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เตรียมพร้อม และนำ จนท.ฝ่ายป้องกันฯ ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากเหตุอุทกภัย ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มาร่วมช่วยดำเนินการในครั้งนี้ โดยนำขยะ เศษวัชพืช ที่กีดขวางการไหล การระบายของน้ำ ที่คลองหินอ่าง บริเวณข้างห้างโฮมโปรแม็ก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการระบายของน้ำให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น.

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว