ผู้ว่าฯมุกดาหาร มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม "การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างการบริการอาหาร" จำนวน 4 รุ่น

         เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมงจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างการบริการอาหาร จำนวน 4 รุ่น
       นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมงจังหวัดมุกดาหาร ในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างการบริการอาหาร จำนวน 4 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมประกอบด้วย กุ๊ก ผู้ช่วยกุ๊ก ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน และผ่านการอบรมทั้งหมด เพื่อสร้างอาชีพรายได้ ให้กับประชาชน จากผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และประมง โดยเฉพาะโคขุนจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและเพิ่มการบริโภคในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้มากขึ้น และหลังจากการอบรมได้มีการคิดเมนูพรีเมี่ยมขึ้นใหม่ ซึ่งได้นำเอาความรู้จากการอบรมนำมาประกอบใช้ จำนวน 10 เมนู ทั้งนี้ เมนูทั้งหมดผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำไปต่อยอดในร้านอาหารตนเอง หรือจะนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นๆ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ต่อไปได้อีก.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว