ข่าวเก่าเดือน เมษายน 2559

 

30 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดงาน " วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2559 " คลิกรายละเอียด
30 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ คลิกรายละเอียด
29 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับวิทยากรประชารัฐระดับอำเภอ ตำบล คลิกรายละเอียด
29 เม.ย. 59 เทศบาลตำบลมุก พร้อมด้วยแขวงการทางมุกดาหาร แจกน้ำชาวบ้านที่ขาดน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ คลิกรายละเอียด
29 เม.ย. 59 แขวงทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย มห.3019 แยก ตล.212 บ้านบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
29 เม.ย. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามย่านชุมชนทั่วเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
 29 เม.ย.59 นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานโครงการผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัดสืบสานประเพณีวิถีพุทธจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11 คลิกรายละเอียด
28 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
27 เม.ย. 59 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 3 ประเทศ คลิกรายละเอียด
26 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กร ภาคประชาสังคมภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต คลิกรายละเอียด
26 เม.ย. 59 มุกดาหาร นพค.24 นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำ ให้กับประชาชน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค คลิกรายละเอียด
25 เม.ย.59 ทหารพรานบูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบความถูกต้องการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำโขง คลิกรายละเอียด
25 เม.ย.59 ผวจ.มุกดาหาร mou กับเมืองฉงจั่ว เพื่อกระตุ้นการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
25 เม.ย. 59 smile soccer จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ โชคนำชัย คนอึด ครั้งที่ 9 คลิกรายละเอียด
25 เม.ย. 59 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ออกเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ผอ.โรงเรียนบ้านคำสร้อย ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน คลิกรายละเอียด
25 เม.ย.59 ททท.เขต 4 กลุ่มสนุกนำผู้ประกอบการทัวร์จากอิตาลี ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว คลิกรายละเอียด
25 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คลิกรายละเอียด
22 เม.ย. 59 สพป.มุกดาหาร เปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)  คลิกรายละเอียด
22 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
22 เม.ย.59 รมต.คมนาคมดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารชี้เส้นทางเรียบชายโขงสายธรรมมะท่องเที่ยว คลิกรายละเอียด
22 เม.ย. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน กำจัดลูกน้ำยุงลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  คลิกรายละเอียด
21 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  คลิกรายละเอียด
21 เม.ย.59 กาชาด จ.มุกดาหาร ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.มุกดาหาร มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือน คลิกรายละเอียด
21 เม.ย. 59 โตโยต้ามุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองยาง ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
21 เม.ย. 59 ผู้ว่าฯ มุกดาหาร พาเยี่ยมวัดทำบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธ คลิกรายละเอียด
20 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการเสริมสร้างทักษะเครือข่ายรุ่นใหม่ สานใจห่วงใยสังคม ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
20 เม.ย. 59 ผวจ.มุกดาหาร พร้อมกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกบรรเทาทุกข์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง คลิกรายละเอียด
20 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน "เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ" คลิกรายละเอียด
20 เม.ย. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหารจับมือกับปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนเขตเทศบาล คลิกรายละเอียด
18 เม.ย. 59 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมุกดาหาร เตรียมเงินสดกว่า 30 ล้านบาท ไว้รองรับหลังสิ้นเทศกาลสงกรานต์ คลิกรายละเอียด
18 เม.ย.59 ทหาร สนธิกำลังล่อชื้อยาบ้าจากเอเย่นต์ได้ผู้ต้องหา 1 คน คลิกรายละเอียด
17 เม.ย.59 จังหวัดมุกดาหาร สรุปอุบัติเหตุ ยอดสะสม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 31 ครั้ง- บาดเจ็บ 30 คน- เสียชีวิต 4 คน คลิกรายละเอียด
15 เม.ย.59 บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์มุกดาหารวันสุดท้ายคาดว่าคึกคัก คลิกรายละเอียด
14 เม.ย.59 อำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกับเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
14 เม.ย. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและคณะได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจ มอบของและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ คลิกรายละเอียด
14 เม.ย.59 ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร (ไซเตส) จับสัตว์ป่าคุ้มครองนำเข้าผ่านด่านสะพานมิตรภาพ 2 คลิกรายละเอียด
13 เม.ย. 59 ชมรมศิษย์เก่า วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จัดงานคืนสู่เหย้าชาวเทา-เหลือง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
13 เม.ย.59 บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
13 เม.ย.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร  ทำบุญตักบาตรงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
13 เม.ย.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหารออกรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ทางสวท.มุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
12 เม.ย.59  นายวีระพงษ์ ทองผา ประธานกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด รดน้ำขอพร ผอ.สพป.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
12 เม.ย.59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประกวดสาวงามมิสอินโดจีน ในงานสงกรานต์ 4 แผ่นดินปี 2559 ณ ริมเขื่อนหน้าวัดศรีสุมังค์  คลิกรายละเอียด
12 เม.ย.59 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารร่วมกับ อบต.ชะโนด จัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีพุทธสี่แผ่นดินอินโดจีน คลิกรายละเอียด
12 เม.ย.59 วันแรกของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปี 2559 มุกดาหาร เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 2 คน คลิกรายละเอียด
12 เม.ย.59 เหตุสลดลูกทาสยาบ้า ทำร้ายบุพการีสุดทนคว้ามีดพร้าฟันดับ คลิกรายละเอียด
11 เม.ย.59 ชาวจังหวัดมุกดาหาร รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2559  คลิกรายละเอียด
11 เม.ย.59 พิธีฉลองเปิดร้าน Advice มุกดาหาร สาขา 2 คลิกรายละเอียด
11 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559 คลิกรายละเอียด
11 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดศูนย์ปฏิบัติการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 คลิกรายละเอียด
11 เม.ย. 59 กลุ่มไลย์ ผึ้งงานมุกดาหาร 59 มอบเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน 33 ตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สวมใส่ขณะออกปฏิบัติงาน คลิกรายละเอียด
11 เม.ย.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานปล่อยแถวจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ไม่พบสิ่งต้องห้ามแต่อย่างใด คลิกรายละเอียด
9 เม.ย.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด พ่อค้า ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุภูมโนรมย์ คลิกรายละเอียด
8 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  คลิกรายละเอียด
7 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วม...รับวันสงกรานต์ พร้อมกันทั่วไทย” คลิกรายละเอียด
6 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการประชุมความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ไทย - ลาว - เวียดนาม คลิกรายละเอียด
6 เม.ย.59 จังหัดมุกดาหาร จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
6 เม.ย.59 จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด ประจำปี 2559 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
5 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร มอบรถแทรกเตอร์ 10 คัน ตามมาตราการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  คลิกรายละเอียด
ชาวมุกดาหาร แห่เล่นน้ำโขงคลายร้อน ที่ “ หาดมโนภิรมย์ ” คึกคัก  คลิกรายละเอียด
5 เม.ย. 59 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร มอบโล่สดุดียกย่องครอบครัวร่มเย็น ประจำปี 2559 เนื่องในวันครอบครัว คลิกรายละเอียด
 5 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติ "ค่ายพลเมืองดี เรียนรู้วิถีพอเพียง" รุ่นที่ 3  คลิกรายละเอียด
1 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับนักแข่งจักรยาน ชิงแชมป์เฉลิมพระเกียรติฯ สเตจ ที่ 1 รวมระยะทาง 187 กิโลเมตร คลิกรายละเอียด
1 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
1 เม.ย.59 ผู้ว่าพบสือมวลชน ณ หน้าห้องศูนย์ดำรงค์ธรรม ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก