5 เม.ย.61 ผู้ว่าฯ มุกดาหาร พบสื่อมวลชน (โต๊ะข่าวจังหวัดมุกดาหาร) ประจำเดือนเมษายน 2561

 

         เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยมีนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างส่วนราชการกับสื่อมวลชน ณ บริเวณลานรอบองค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
       ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน กับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทุกแขนง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม แผนงาน โครงการของภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดมุกดาหาร ให้กับประชาชนได้รับรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาจังหวัดมุกดาหารร่วมกันต่อไป โดยมีประเด็นที่นำเข้าร่วมประชุมที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนรับทราบ โดยผ่านเวที ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว