สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2562

         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ภายในบริเวณศาลจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางรัชนี วัฒนดิลก ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
       โดยมีวาระการประชุมได้แก่ การแนะนำผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ในโอกาศย้ายมารับตำแหน่งใหม่, แนะนำพนักงานคุมประพฤติผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในแต่ละอำเภอเพื่อการติดต่อประสานงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด, การปฎิญานตนของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร, การมอบแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์การปฎิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, การมอบเข็มเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฎิบัติงานมา 25 ปี และรับฟังชี้แจงปัญหาขัดข้องในการปฎิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จากทุกอำเภอในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 100 คน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว