จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง
       นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ได้รับการลดหย่อนโทษและปล่อยตัว ซึ่งในการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์หรือนักโทษ ในคดีความผิดเล็กน้อย ผู้เจ็บป่วย พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี และคนชรา เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศ
       สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องขังราชทัณฑ์ของเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร วันนี้ มีผู้ต้องขังราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ทั้งหมด 133 คน ซึ่งเป็นรอบที่ 2 ของเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร และผู้ต้องขังราชทัณฑ์ทั้งหมดได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแล้วทุกคน.**ภาพ/ข่าว : ส.ปชส.มุกดาหาร **

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว