5 ก.ค.62 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ทบทวนการฝึกยุทธวิธี ก่อนเข้าประกวดแข่งขันฝึกยุทธิวิธีในระดับภาค

         เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ลานฝึกหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ พ.ต.อ.กิติพัฒน์ สุขา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานตรวจการฝึกตามโครงการประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ประจำปี 2561 ของทางตำรวจภูธรภาค 4 ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ด้านยุทธวิธีตำรวจ ตามแบบของตำรวจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนมากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีสุขภาพ พลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะมีจิตวิญญาณ ที่จะจัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง ทั้งนี้การประกวดการฝึกยุทธวิธีในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ในการเข้าประกวดแข่งขันฝึกยุทธิวิธีในระดับ ตำรวจภูธรภาค 4 ต่อไป โดยการฝึกยุทธวิธีครั้งนี้ ประกอบด้วย ท่าบุคลมือเปล่า ท่าบุคคลประกอบอาวุธ การฝึกยุทธวิธีตำรวจ ปิดล้อม จู่โจม ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ สถานที่ รวมถึงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดแบบครบวงจร และยุทธวิธีของชุดปฏิบัติการ
       พ.ต.อ.กิติพัฒน์ สุขา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การฝึกทบทวนครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ข้าราชการตำรวจ ได้มีความพร้อม ทั้งด้านทักษะ ฝีมือ ร่างกาย และจิตใจ เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดี ในการปกป้องชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ และโจรผู้ร้ายแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีความพร้อม ทั้งความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และยุทธวิธีต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยทั้งตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน และประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความอุ่นใจแก่ประชาชนด้วย.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า