ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน "โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร"

         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมภูผาเทิบ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร โดยส่วนราชการได้สรุปข้อร้องเรียน และร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้
         1.ให้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตลาดอินโดจีนตามกฎหมายต่อไป โดยให้ผู้ประกอบการร้านค้าทำการขนย้ายสิ่งของให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 15 ก.ค.61(ตามสัญญาการก่อสร้าง)
         2.ให้มีการกำหนดพื้นที่ค้าขายแห่งใหม่เพื่อรองรับให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบให้เพียงพอ
         3.ให้แบ่งกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
             3.1.กลุ่มผู้ค้าขายที่มีสัญญาก่อนแล้ว
             3.2.กลุ่มผู้ค้าที่ไม่มีสัญญาแต่ค้าขายอยู่ในตลาดอินโดจีนมาโดยตลอด
             3.3.กลุ่มผู้ค้ารายใหม่(นอกเหนือจากกลุ่มที่แจ้งข้างต้น)ให้มาแจ้งความจำนงเพิ่มเติม
         4.เพื่อให้ความเป็นธรรมสำหรับกลุ่มผู้ร้องเรียน ให้ดำเนินการจัดพื้นที่ค้าขายไว้สำหรับกลุ่มผู้ร้องเรียนด้วย

     ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาเงื่อนใขที่อาจเกิดขึ้น จึงให้มีการพบปะชี้แจงพร้อมทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ร้องเรียนโดยตรง เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการต่อไป.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า