ข่าวเก่า พฤษภาคม 2559

 

31 พ.ค. 59 มุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) เพื่อเป็นวิทยากรประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนเข้าใจ คลิกรายละเอียด
31 พ.ค. 59 นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น คลิกรายละเอียด
30 พ.ค. 59 นรข.มุกดาหาร สนธิกำลังหน่วยข้างเคียง จับรถหรูลักลอบขนไม้พะยูงเถื่อน 35 ท่อน คาดเตรียมส่งออกต่างประเทศ คลิกรายละเอียด
30 พ.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ระดับจังหวัด คลิกรายละเอียด
30 พ.ค.59 ไชเตสมุกดาหาร สนธิกำลังจับนางอาย – นก-ตะกวด ลักลอบนำเข้าจากลาว คลิกรายละเอียด
29 พ.ค.59 น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น ชาวบ้านจับปลาขาย สร้างรายได้  คลิกรายละเอียด
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านที่ราชพัสดุ) ประชุมชี้แจงผู้ลงทุนแก่ผู้ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
27 พ.ค. 59 รองเจ้าเมืองไกสอนพมวิหาร สปป.ลาว นำคณะศึกษาดูงานตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง คลิกรายละเอียด
26 พ.ค. 59 ตำรวจภูธรมุกดาหาร เผาทำลายของกลางคคีอาญา รวมกว่า 424 รายการ คลิกรายละเอียด
25 พ.ค. 59 สวท.มุกดาหาร สัญจร ครั้งที่ 4 และโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
25 พ.ค. 59 เกิดอุบัติเหตุรถตู้ ชนกับรถยนต์กระบะ ที่สี่แยกบายพาสชลประทาน มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
25 พ.ค.59 ตลาดสดตลาดพรเพชรคึกคัก เห็ดเผาะราคาพุ่งโลละ 300-350 บาท คลิกรายละเอียด
24 พ.ค. 59 มุกดาหารประชุมเชิงปฎิบัติการ "เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร พลวัตของเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"  คลิกรายละเอียด
24 พ.ค. 59 มุกดาหารเปิดโครงการบูรณาการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ “ค่ายพลเมืองดี เรียนรู้วิถีพอเพียง” รุ่นที่ 4 คลิกรายละเอียด
22 พ.ค. 59 เทศบาลตำบลคำอาฮวน จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ คลิกรายละเอียด
21 พ.ค.59 ทหารสนธิกำลังฯ ตรวจยึดไม้จำนวนมากในหนองน้ำ คลิกรายละเอียด
20 พ.ค.59 ทต.คำป่าหลาย ป่าไม้ ร่วมชาวบ้าน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ คลิกรายละเอียด
20 พ.ค.59 จัดสัปดาห์วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธ์อาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา คลิกรายละเอียด
18 พ.ค. 59 ปภ. มุกดาหาร ประชุมเตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกรายละเอียด
19 พ.ค. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายชุมชนตาดแคน 3 ตัดวงจรแพร่ระบาดของไข้เลือดออก คลิกรายละเอียด
18 พ.ค.59 สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/59 ณ ห้องกระดุมเงิน-ทอง โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ คลิกรายละเอียด
18 พ.ค.59 หอการค้ามุกดาหารประสานภาครัฐมีมติงดจัดคาราวานสินค้าเร่ตลอดไป  คลิกรายละเอียด
17 พ.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
16 พ.ค.59 ชาวเมืองมุกดาหาร ทำพิธีเลี้ยงผี สืบสานความเชื่อบรรพบุรุษ คลิกรายละเอียด
16 พ.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
16 พ.ค.59 แม่ค้าโวย คาราวานสินค้าเข้ามาขายของในพื้นที่บ่อยมาก คลิกรายละเอียด
13 พ.ค.59 ปภ.จ.มุกดาหาร สำรวจพื้นที่ป้องกันภัยแล้ง คลิกรายละเอียด
14 พ.ค. 59 งานประเพณีบุญบั้งไฟสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และความสามัคคีของคนในชุมชน อำเภอดอนตาล ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
14 พ.ค.59 SME Bank อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร " พัฒนาทักษะ สร้างทีมเวิร์ค พิชิตความสำเร็จ " คลิกรายละเอียด
13 พ.ค. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชุมชนเมืองใหม่ 2  คลิกรายละเอียด
13 พ.ค. 59 จังหวัดมุกดาหารคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2559 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระดับประเทศ คลิกรายละเอียด
13 พ.ค. 59 โรงพยาบาลมุกดาหาร จัดโครงการพยาบาลอาสาประจำครอบครัว ดูแลคนไข้ถึงบ้าน ให้คำปรึกษา รักษา และเป็นสมาชิกอีกคนในครอบครัว คลิกรายละเอียด
12 พ.ค. 59 มุกดาหารเปิดการอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว คลิกรายละเอียด
11 พ.ค. 59 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเยี่ยมสถานประกอบการ" คลิกรายละเอียด
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ คลิกรายละเอียด
11 พ.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดวันนัดพบแรงงาน Smart Job Smart Worker คลิกรายละเอียด
10 พ.ค. 59 เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน คลิกรายละเอียด
9 พ.ค. 59 ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร จับสัตว์ป่าคุ้มครอง ลักลอบน้ำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน คลิกรายละเอียด
9 พ.ค.59 จังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน คลิกรายละเอียด
9 พ.ค.59 จังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน คลิกรายละเอียด
8 พ.ค.59 ร้อย ตชด.234 มุกดาหารร่วมปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบวาตภัย  คลิกรายละเอียด
5 พ.ค. 59 smile soccer จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศรายการ ลวนก๋วยจั้บ ครั้งที่ 4  คลิกรายละเอียด
5 พ.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร เหล่ากาชาดมุกดาหาร และหัวหน้ส่วนราชการ มอบสิ่งของสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย คลิกรายละเอียด
5 พ.ค.59 อุบัติเหตุ รถเก๋ง ชนกับ จักรยานยนต์ ที่ถนนโพนทราย-บ้านคำฮี มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย คลิกรายละเอียด
อบจ.มุกดาหาร ร่วมเปิดงานบุญ ที่ วัดป่าสุวรรณาราม อำเภอหนองสูง คลิกรายละเอียด
4 พ.ค. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกรณรงค์ให้ความรู้ในการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อที่มีน้ำ และอาหารเป็นสื่อ คลิกรายละเอียด
3 พ.ค. 59 อบจ.มุกดาหาร ร่วมปิดค่ายพัฒนาแกนนำชมรม To Be NumBer One จังหวัดมุกดาหาร (กิจกรรมสร้างสุข)  คลิกรายละเอียด
3 พ.ค.59 เจ้าอาวาสแจ้งจับพระปลอมขโมย ATM กดเงิน 3 แสน คลิกรายละเอียด
3 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สนธิกำลัง จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้ผู้ต้องหาชาย หญิง รวม 11 คน คลิกรายละเอียด
2 พ.ค.59 ทหารจากกรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา  เข้าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของราษฎร หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม คลิกรายละเอียด
2 พ.ค. 59 มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร แจ้งข่าวเตือนมีบุคคลแอบอ้างมาขอรับบริจาค คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก