ข่าวเก่าดือน พฤษภาคม 2560

 

31 พ.ค.60 พ่อเลี้ยงโหดใช้มีดฟันแม่-ลูก เสียชีวิต เหตุหึงหวงสามีเก่า นำเงินค่าเทอมและค่าขนมมาให้ลูกสาวที่บ้าน คลิกรายละเอียด
31 พ.ค.60 อบจ.มุกดาหาร จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
31 พ.ค.60 เปิด “ตลาดชุมชน ถิ่นไทกะเลิง” ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มช่องทางการตลาด และธุรกิจท่องเที่ยวภายในอำเภอดอนตาล คลิกรายละเอียด
31 พ.ค.60 อำเภอดอนตาล จัดกิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในอำเภอดอนตาล  คลิกรายละเอียด
31 พ.ค.60 ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร (ไซเตส) จัดฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนอาชญากรรมสัตว์ป่า (Wildlife Crime Investigation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่  คลิกรายละเอียด
31 พ.ค. 60 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์" ประจำปีงบฯ 2560  คลิกรายละเอียด
30 พ.ค.60 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ฯ พร้อมหัวหน้าส่วนฯ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
29 พ.ค.60 มอบรางวัลการประกวดคำขวัญจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
29 พ.ค.60 นรข.มุกดาหาร สนธิกำลังหน่วยข้างเคียง ตรวจยึดไม้พะยูงจำนวน 12 ท่อน และแปรรูปแล้วจำนวน 5 แผ่น คาดมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท  คลิกรายละเอียด
29 พ.ค.60 ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เตือนเกษตรกรระวังโรคระบาดสัตว์ช่วงปลายหน้าฝน คลิกรายละเอียด
29 พ.ค.60 หนุ่มรับเหมาก่อสร้างมุกดาหาร หันมาปลูกเห็ดโคน เห็ดปลวก ขาย มีรายได้วันละกว่า 500 บาท และยังแบ่งบันความรู้ประสบการณ์ที่สำเร็จ ให้แก่ผู้สนใจ คลิกรายละเอียด
27 พ.ค. 60 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดงาน "สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง" คลิกรายละเอียด
26 พ.ค.60 จิตอาสาชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
23 พ.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร ทำพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีบุญเรือง คลิกรายละเอียด
23 พ.ค.60 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมบรูณาการ ดำเนินโครงการ "ครูทหาร เยี่ยมบ้านเด็กดี"  คลิกรายละเอียด
23 พ.ค.60 สสจ.มุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกจิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดี "สานึกดี เริ่มที่ตัวเรา" คลิกรายละเอียด
22 พ.ค.60 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการ บูรณาการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด " ค่ายพลเมืองดี เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง " รุ่นที่ 3 คลิกรายละเอียด
22 พ.ค.60 ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร สนธิกำลังหน่วยข้างเคียง ตรวจยึดไม้พะยูงเถื่อน 25 ท่อน คาดมูลค่ากว่า 300,000 บาท คลิกรายละเอียด
20 พ.ค.60 เทศบาลตำบลคำอาฮวน จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 คลิกรายละเอียด
19 พ.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" คลิกรายละเอียด
19 พ.ค.60 รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 11 คลิกรายละเอียด
19 พ.ค.60 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย รองรับการให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ คลิกรายละเอียด
19 พ.ค.60 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  คลิกรายละเอียด
18 พ.ค.60 สสจ.มุกดาหาร จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด คลิกรายละเอียด
18 พ.ค.60 โรงพยาบาลมุกดาหาร รับมอบเครื่องมือแพทย์ พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้เพิ่มอีกจำนวนมาก คลิกรายละเอียด
18 พ.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกรายละเอียด
จังหวัดมุกดาหาร จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ "แก้วมุกดาประชารัฐสามัคคี" รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป คลิกรายละเอียด
17 พ.ค. 60 จังหวัดมุกดาหารร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One คลิกรายละเอียด
17 พ.ค.60 พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่งขาม และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ป่งขามดงหมู คลิกรายละเอียด
เปิดโชว์รูม บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร(1993)ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สำนักงานใหญ่ แห่งใหม่  เลขที่ 99/3 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 0-4262-9666  คลิกรายละเอียด
จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในวันสิ่งแวดล้อมโลก และเชื่อมความสัมพันธ์ 2 ประเทศ ในรายการ "มุก-สะหวัน ปั่นเติมฮัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"  คลิกรายละเอียด
16 พ.ค. 60 จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 8 ที่ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย คลิกรายละเอียด
16 พ.ค.60 นรข.มุกดาหาร สนธิกำลังหน่วยข้างเคียง ตรวจยึดไม้พะยูงไม้หวงห้าม จำนวน 26 ท่อน คาดมูลค่ากว่า 6 แสนบาท ขณะเตรียมนำส่งประเทศเพื่อนบ้าน คลิกรายละเอียด
15 พ.ค.60 รวบแล้วเจ้าถิ่นไล่ฟันหนุ่มเสียชีวิต ขณะดูหมอลำซิ่งงานบุญบั้งไฟกับเพื่อน พร้อมกับทำแผนประกอบคำรับสารภาพ คลิกรายละเอียด
10 พ.ค.60 ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมใจสวมชุดขาวร่วมงานพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 คลิกรายละเอียด
10 พ.ค.60 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โอกาสวันวิสาขบูชา ปี 2560 คลิกรายละเอียด
9 พ.ค.60 เปิดที่บัญชาการทางยุทธวิธี กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ป้องกันสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ ที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ คลิกรายละเอียด
9 พ.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการวิสาขบูชา และอัฎฐมีบูชาอาเซียน วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 คลิกรายละเอียด
9 พ.ค.60 ตชด.234 มุกดาหาร สนธิกำลังทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าวตรวจยึดไม้พะยูง 64 ท่อน พร้อมรถยนต์ของกลาง คลิกรายละเอียด
9 พ.ค.60 โรงงานผู้ผลิตน้ำตาล สหเรือง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ต่อการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลิกรายละเอียด
6 พ.ค.60 ชาวภูไทอำเภอคำชะอี พร้อมเพรียงร่วมใจ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560  คลิกรายละเอียด
6 พ.ค.60 มุกดาหาร เปิดโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัด ภายใต้กิจกรรม " เบิกฟ้าที่ผาพบรัก ณ ภูหมูจังหวัดมุกดาหาร "  คลิกรายละเอียด
 5 พ.ค.60 ขนส่งมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับตำรวจ เทศบาล และชมรมผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน จัดอบรมโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ให้มีความพร้อมก่อนเปิดเทอม คลิกรายละเอียด
4 พ.ค. 60 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ สิบเอก พรชัย สงเคราะห์ ณ เมรุวัดป่าศิลาวิเวก คลิกรายละเอียด
4 พ.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร เปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าของ บริษัท มุกดาหารโอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด ณ กลุ่มตัดเย็บเสื้อสตรีบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี  คลิกรายละเอียด
ต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติกับโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี"สุขภาพดี งานดี ชีวิตดี" คลิกรายละเอียด
3 พ.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร เปิดการแข่งขันฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์หน่วยราชการและเอกชนจังหวัดมุกดาหาร "แก้วมุกดาประชารัฐสามัคคี" คลิกรายละเอียด
3 พ.ค. 60 อบจ.มุกดาหาร มอบเงินอุดหนุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้ โรงพยาบาลมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
2 พ.ค.60 นายสมเพชร สร้อยสระคู ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ ส.อ.พรชัย สงเคราะห์ ทหารกล้า ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ คลิกรายละเอียด
1 พ.ค.60 ผู้ใช้แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2560 คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก