โตโยต้ามุกดาหาร ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เพื่อการพัฒนาร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

         เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โตโยต้ามุกดาหาร นำโดย ดร.อีดิธ นามประกาย กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร 1993 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เพื่อการพัฒนาร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมจำนวน 25 คน ทั้งนี้ ทางบริษัทโตโยต้ามุกดาหาร เปิดโอกาสให้ทีมงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าเยี่ยมชมโชว์รูมและศูนย์บริการ ณ สำนักงานใหญ่ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ และประสบการณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว