เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงาน "วันพบญาติ" แบบใกล้ชิดภายในเรือนจำ ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561

         นายสมศักดิ์ ยุทธโอภาส ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิดภายในเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 รวม 5 วันทำการ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของทางเรือนจำฯ ได้รับการเยี่ยมจากญาติอย่างใกล้ชิด ในลักษณะถึงตัว และร่วมรับประทานอาหารด้วยกันภายในเรือนจำฯ อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ความอบอุ่นภายในครอบครัวของผู้ต้องขัง ตลอดจนเป็นการผ่อนคลายและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างญาติและผู้ต้องขังให้มากยิ่งขึ้น
       ทางเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ขอเน้นย้ำในเรื่องสิ่งของต้องห้ามมิให้นำเข้าภายในเรือนจำ ห้ามพกพา หรือแอบซุกซ่อนเข้าในเรือนจำอย่างเด็ดขาด อาทิเช่น ยาเสพติด, อาวุธ, เครื่องมือสื่อสาร และเงินสด เป็นต้น เพราะการกระทำดังกล่าวมีความผิดและมีกำหนดโทษสูงมาก ส่วนการแต่งกายขอให้เป็นแบบสุภาพ ไม่แต่งกายล่อแหลม (สุภาพบุรุษ ใส่กางเกงขายาว / สุภาพสตรี สวมใส่ชุดสุภาพไม่สวมใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้น และเสื้อสายเดี่ยว ฯลฯ) จึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งญาติที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม "วันพบญาติ" ไว้แล้วให้ไปพบตามกำหนดวันที่ / รอบ ที่ท่านจองไว้ดังกล่าวให้ถูกต้อง สอบถามเพิ่มเติม ที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร โทร 042 660 544

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า