6 ส.ค.61 ชาวบ้านตำบลคำป่าหลาย รวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านขอประทานบัตรการทำเหมืองแร่ ของบริษัทเอกชน

 

         เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร มีกลุ่มตัวแทนชาวบ้านตำบลคำป่าหลาย หมู่ 5 หมู่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กว่า 50 คน นำโดย นายใส ไชยบัน อดีตกำนันตำบลคำป่าหลาย เดินทางเข้าขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าปกครอง สื่อมวลชน เข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนรับหนังสือดังกล่าว
       แกนนำชาวบ้านได้กล่าวว่า ได้พบว่ามีการปิดประกาศ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยมีหนังสือมายังเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เพื่อให้ปิดประกาศเป็นการทั่วไป เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ใช้สิทธิ์โต้แย้งคำขอประทานบัตรดังกล่าวภายใน 30 วัน เมื่อชาวบ้านทราบจึงได้รวมตัวกันคัดค้าน ซึ่งทางชาวบ้านเคยคัดค้านในเรื่องนี้มาแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน (ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำน้อย) บ้านนาคำน้อย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับคำขอประทานบัตรในเขตพื้นที่ ตำบลคำป่าหลาย ซึ่งชาวบ้านได้มีการคัดค้านการทำเหมืองแร่ โดยขอให้มีการทบทวนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่และการทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ผ่านมาไม่โปร่งใสเท่าที่ควร ซึ่งต่อมาปัจจุบันบริเวณดังกล่าว ได้มีป้ายติดว่าเป็นพื้นที่บริษัทเหมืองแร่ ชาวบ้านจึงไม่พอใจ และได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อีกครั้งในวันนี้.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า