ไกลแค่ไหน "อบจ.มุกดาหาร" ก็ไปถึง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ในจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน

         เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายบัณฑิตย์ เที่ยงโยธา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการซ่อมแซมถนนชำรุด พร้อมนำเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมถนนสายบ้านสะเม็ง ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งขณะนี้ได้ซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้แล้ว และได้เคลื่อนย้ายรถเครื่องมือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ไปยังพื้นที่บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อซ่อมแซมถนนที่ถูกตัดขาดอีกเส้นทางหนึ่ง
       จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แจกถุงยังชีพพร้อมตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ที่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 จำนวน 117 ชุด, บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 จำนวน 214 ชุด, บ้านโพนสว่าง หมูที่ 6 จำนวน 149 ชุด และบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 14 จำนวน 130 ชุด
       นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า หลังจากที่ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น พบถนนที่ถูกตัดขาดหลายเส้นทาง และมีถนนที่ถูกน้ำท่วมขัง คอสะพานทรุด การเดินทางเป็นไปด้วยความลำบากและไกลเนื่องจากต้องเดินทางโดยใช้เส้นทางลัดเลาะ เพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือถึงระยะทางยากลำบากและต้องเดินทางลัดเลาะก็ต้องเข้าไปรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งได้ลงพื้นที่แก้ไขไปแล้วในบางพื้นที่และได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนให้ครบทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
       ปัจจุบัน สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ยังคงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมนำถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายประชาชนให้ครบทุกพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร "ถึงไกลแค่ไหนก็ไปถึง"

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว