6 พ.ย.61 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่อำเภอคำชะอี ประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล

 

         เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล กระทรวง/กรมและจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอคำชะอี โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมมอบแนวทางการปฎิบัตงาน

 

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว