6 ธ.ค.60 คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย และคณะสื่อมวลชนเวียดนาม ศึกษาดูงานที่จังหวัดมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายโปรย สมบัติ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชน ทั้งสื่อโทรทัศน์-หนังสือพิมพ์-วิทยุ และสื่อออนไลน์จาก จังหวัดห่าติ๋ญ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน ด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายภมร เชาว์ศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายจำลอง วงศ์กิตติธร รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการหอการค้า, นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร, ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร และสื่อมวลชนในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ
นายภมร เชาว์ศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร มีความพร้อม ด้านการลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศเวียดนาม เพราะปัจจุบัน ในจังหวัดมุกดาหารมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่จำนวนมาก ทำให้การสื่อสาร และการศึกษาเพื่อการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารถือว่าได้เปรียบมาก พร้อมฝากคณะสื่อมวลชนจากจังหวัด ห่าติ๋ญ ประเทศเวียดนาม ให้ไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนที่จังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ยังได้ฝากเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว