ข่าวเก่าเดือน มิถุนายน 2556

 

28 มิ.ย.56  เอกชนมุกดาหาร เสนอความต้องการสวนสุขภาพกลางเมือง มหาวิทยาลัย สนามบิน ต้อนรับเปิดประตู AEC คลิกรายละเอียด
27 มิ.ย.56  ส่วนราชการมุกดาหาร ลง​นามบันทึกข้​อตกลง (MOU) ตามนโยบายล​ดอบายมุข สร้างสุขให้​สังคม คลิกรายละเอียด
27 มิ.ย 56  อุบัติเหตุไฟฟ้ารั่วช็อตเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องสูบน้ำพร้อมชาวบ้านนาสีนวน เสียชีวิต 2 ศพ คลิกรายละเอียด
27 มิ.ย 56 วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดการประกวดวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง) งานออนซอนวัฒนธรรมสามแผ่นดิน 2556 คลิกรายละเอียด
26 มิ.ย.56  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารสู่สากล” คลิกรายละเอียด
26 มิ.ย.56  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
26 มิ.ย 56  ผู้ว่าราชก​ารจังหวัดมุ​กดาหารมอบเ​กียรติบัตร​แก่นักเรีย​นและคณะทำง​านการแข่งขัน"​Football For All in Vietnam Cup 2013 คลิกรายละเอียด
26 มิ.ย.56 กกต.มุกดาหาร จัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประจำปี 2556 รุ่นที่ 2 คลิกรายละเอียด
26 มิ.ย.56 จังหวัดมุกดาหารจัดงาน "คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 คลิกรายละเอียด
25 มิ.ย.56 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพประชุมสมาชิกเหล่ากาชาดภาค7 คลิกรายละเอียด
25 มิ.ย.56 จังหวัดมุกดาหารประชุมทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
24 มิ.ย.56  ตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร ปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด คลิกรายละเอียด
24 มิ.ย.56  ตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร เปิดโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม คลิกรายละเอียด
22 มิ.ย.56 นปช. แดงคือแดง มุกดาหารประชุมจัดตั้งคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน - ตำบลและในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารวันสุดท้าย คลิกรายละเอียด
22 มิ.ย 56  เทศบาลเมืองมุกดาหารป้องกันน้ำท่วมเร่งขุดลอกท่อระบายน้ำ คลิกรายละเอียด
22 มิ.ย 56  จังหวัดมุกดาหารจัดเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทย "พูดจาหาทางออกประเทศไทย" คลิกรายละเอียด
21 มิ.ย 56  เทศบาลเมืองมุกดาหารจัดโครงการสร้างความรู้คู่คุณธรรม แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
21 มิ.ย.56  สภากาแฟมุกดาหาร หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ มห.1 ( ห้วยสิงห์ ) อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เจ้าภาพ คลิกรายละเอียด
20 มิ.ย 56  ตำรวจน้ำเมืองมุกดาหาร ร่วมกับผู้ได้รับมอบอำนาจ จับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กลางเมืองมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
20 มิ.ย.56  พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ คุณยายอุทิศ พันธ์ทอง คลิกรายละเอียด
20 มิ.ย.56  ประมงจังหวัดมุกดาหาร ทำโครงการวังปลาแม่น้ำโขง หน้าศาลาเรารักมุกดาหาร ตลาดอินโดจีน คลิกรายละเอียด
18-19 มิ.ย 56 จังหวัดมุกดาหารจัดประชุมเจรจาลดปัญหาอุปสรรคทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและเจรจาจับคู่ธุรกิจ คลิกรายละเอียด
19 มิ.ย.56  ประชุมสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ที่มุกดาหารแกรนด์โฮเทล จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
19 มิ.ย.56  จังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิกรายละเอียด
18 มิ.ย.56 นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารมอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยเพิ่มเติม คลิกรายละเอียด
18 มิ.ย.56 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย คลิกรายละเอียด
18 มิ.ย. 56  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2556 คลิกรายละเอียด


กลับหน้าแรก