ข่าวเก่า เดือน มิถุนายน 2559

 

30 มิ.ย.59 ครอบครัว ตั้งประกิจ และญาติพี่น้องที่เคารพนับถือ ทำบุญเลี้ยงพระให้กับ นายรุ่งเรือง ตั้งประกิจ ประธานโรงแรมมุกดาหาร แกรนด์  คลิกรายละเอียด
30 มิ.ย. 59 กกต.จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรม ครู ค. ครบแล้วทั้ง 52 ตำบล เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการออกเสียงประชามติ คลิกรายละเอียด
30 มิ.ย. 59 สภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน จัดสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนขบวนการเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดมุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
30 มิ.ย. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการตรวจเอชไอวี “1 กรกฎาคม VCT Day ” หรือ วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี แห่งชาติ คลิกรายละเอียด
29 มิ.ย. 59 ทหารพราน ร่วม ศุลกากร สกัดจับกระเทียมเถื่อนลักลอบนำเข้า คิดเป็นมูลค่ากว่า 4 แสนบาท คลิกรายละเอียด
29 ม.ย.59 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค คลิกรายละเอียด
29 มิ.ย.59 จังหวัดมุกดาหารสร้างฝายประชารัฐ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คลิกรายละเอียด
28 มี.ค.59 งานพระราชทานเพลิงศพ นายรุ่งเรือง ตั้งประกิจ ณ ศาลาวัดพระศรีมหาธาตุ กทม. คลิกรายละเอียด
29 มิ.ย.59 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานเปิดศูนย์ความรู้กินได้ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ที่ห้องประชุมช้างน้าว วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
27 มิ.ย. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร รณรงค์ให้ประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก และดำเนินการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในพื้นที่ คลิกรายละเอียด
27 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ To Be Number One ระดับเพชร ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง คลิกรายละเอียด
27 มิ.ย. 59 สภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจการปฏิรูปแนวคิดภาคเกษตรระดับครัวเรือน สู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คลิกรายละเอียด
27 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” ออกตรวจประเมินหมู่บ้าน เพื่อคัดเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปประกวดในระดับภาค คลิกรายละเอียด
24 มิ.ย. 59 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดโครงการ แม่บ้านมหาดไทยสัญจร เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน  คลิกรายละเอียด
24 มิ.ย. 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พบสื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2559  คลิกรายละเอียด
25 มิ.ย. 59 ทหารพรานที่ 2109 มุกดาหาร สนธิกำลังจับกุมหญิงชาวลาวรับจ้างขนยาบ้า 3,688 เม็ด คลิกรายละเอียด
25 มี.ค.59 นางสุลักขณา โคตรสมบัติ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะ เดินทางไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายรุ่งเรือง ตั้งประกิจ  คลิกรายละเอียด
24 มิ.ย.59 เยาวชน ประชาชน จากทุกภาคส่วนในจังหวัดมุกดาหาร กว่า 5,000 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
24 มิ.ย 59 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผาทำลายของกลางยาเสพติดกัญชาแห้งอัดแท้ง และกัญชาสด น้ำหนักรวมกว่า 441 กิโลกรัม คลิกรายละเอียด
งานพระราชทานเพลิงศพ นายรุ่งเรือง ตั้งประกิจ ท.ม.บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร คลิกรายละเอียด
23 มิ.ย. 59 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร เข้าจับกุมหนุ่มใหญ่วัย 45 ปี ลักลอบจำหน่ายยาไอซ์ได้พร้อมของกลาง คลิกรายละเอียด
23 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี คลิกรายละเอียด
23 มิ.ย. 59 คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” จังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจประเมินหมู่บ้านเพื่อคัดเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปประกวดในระดับภาค คลิกรายละเอียด
23 มิ.ย.59 อำเภอเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยไข้เลือดยอดเพิ่มขึ้น คลิกรายละเอียด
23 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเตรียมการของฝ่ายเลขานุการ ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว แรงงานและ ประชาสัมพันธ์ 3 จังหวัด 3 ประเทศ คลิกรายละเอียด
22 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ติดตามผลโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One อำเภอคำชะอี คลิกรายละเอียด
22 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ติดตามผลโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One อำเภอหว้านใหญ่ คลิกรายละเอียด
22 มิ.ย. 59 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ รพ.มุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อำเภอดอนตาล  คลิกรายละเอียด
22 มิ.ย. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า) คลิกรายละเอียด
22 มิ.ย. 59 มุกดาหารเปิดสัมมนาการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
22 มิ.ย. 59 มุกดาหารเปิดโครงการถนนสีขาว (ถนนพิทักษ์พนมเขต) ถนนตัวอย่างเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ คลิกรายละเอียด
21 มิ.ย. 59 กกต.มุกดาหาร เปิดการอบรมวิทยากร (ครู ข) เสริมสร้างความรู้การออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด
21 มิ.ย.59 มุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกรายละเอียด
21 มิ.ย. 59 มุกดาหาร เปิดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
21 มิ.ย.59 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ส่งมอบฝายชะลอน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง  คลิกรายละเอียด
20 มิ.ย. 59 มุกดาหาร เยี่ยมสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด คลิกรายละเอียด
20 มิ.ย. 59 มุกดาหารจัดโครงการจัดการอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน ( ครู ค ) คลิกรายละเอียด
20 มิ.ย.59 จังหวัดมุกดาหาร ติดตามผลโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One อำเภอดอนตาล คลิกรายละเอียด
17 มิ.ย.59 พิธีมหาพุทธาภิเษกและงานฉลองศาลาพุทธรรม เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
17 มิ.ย. 59 นรข.จัดกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี คลิกรายละเอียด
17 มิ.ย. 59 มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ลงพื้นที่มุกดาหาร เน้นให้ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ เป็นตัวอย่างให้แก่สถานีอนามัยอื่น คลิกรายละเอียด
17 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
17 มิ.ย. 59 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม กับพัฒนาชุมชน มอบวัสดุปัจจัยการประกอบอาชีพ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ คลิกรายละเอียด
16 มิ.ย.59 ผู้ว่าฯ มุกดาหาร มอบบ้าน และสิ่งของเครื่องใช้ดำรงชีพให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนกรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา คลิกรายละเอียด
16 มิ.ย.59 อุบัติเหตุ กระบะยางระเบิดเสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์ตายคาที่ 4 เด็ก 3 ขวบบาดเจ็บสาหัส คลิกรายละเอียด
16 มิ.ย. 59 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู รำลึกพระคุณครูบูรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด
15 มิ.ย.59 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) อบรมผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์  คลิกรายละเอียด
15 มิ.ย. 59 อบจ.มุกดาหาร เปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คลิกรายละเอียด
15 มิ.ย. 59 ธ.ก.ส.มุกดาหาร มอบถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร ตามโครงการ ธ.ก.ส.รวมใจสู้ภัยแล้งปี 2558/2559 ให้กับหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง 46 หมู่บ้าน คลิกรายละเอียด
15 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการด้านการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ คลิกรายละเอียด
15 มิ.ย. 59 กองพันทหารช่างที่ 6 เร่งขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของหน้าดิน คลิกรายละเอียด
14 มิ.ย. 59 บก.ตชด.ภาค 2 คัดเลือกกองร้อยชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2559 ณ สนาม กองร้อย ตชด.234 มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
ขอเชิญผู้ที่สนใจ อบรม ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์กับผูป้ระกอบการ Start  up ในปี 2559 ในวันที่ 15 มิ.ย.59  คลิกรายละเอียด
14 มิ.ย.59 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารน่าเป็นห่วง หลังพบมีการระบาดของโรค เพียงสัปดาห์เดียวพบผู้ป่วยในหมู่บ้านเดียวกันถึง 10 ราย คลิกรายละเอียด
13 มิ.ย.59 มุกดาหาร ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล พร้อมกันทั่วประเทศ คลิกรายละเอียด
13 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ติดตามผลกาโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One ในระดับอำเภอ คลิกรายละเอียด
13 มิ.ย. 59 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการและการตลาด ภายใต้โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด คลิกรายละเอียด
12 มิ.ย.59 สหภาพการพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล.....ให้ทันยุคไม่ตกเทรนด์” คลิกรายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับชมรมเรือพาย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมแข่งขันกีฬาเรือพาย “The 12th Nanning - ASEAN International Dragon Boat Tournament 2016” ได้ 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง คลิกรายละเอียด
11 มิ.ย. 59 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่หลังมีคนนำซากสัตว์ทิ้งลงใน อ่างเก็บน้ำห้วยกุดเม็ก แหล่งน้ำสาธารณะของชาวบ้าน พร้อมเก็บตัวอย่างส่ง ศวพ.ขอนแก่นตรวจสอบ คลิกรายละเอียด
10 มิ.ย. 59 ตำรวจมุกดาหาร คุมเข้มพนันทายผลบอลยูโร 2016  คลิกรายละเอียด
9 มิ.ย. 59 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อรำลึกถึง พระคุณของบูรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด
10 มิ.ย. 59 มุกดาหาร เปิดจำหน่ายไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2016 คลิกรายละเอียด
เกล็ดความรู้ จาก โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล คลิกรายละเอียด
9 มิ.ย. 59 มุกดาหาร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสถาบันการจัดสวัสดิการของชุมชนตำบล คลิกรายละเอียด
9 มิ.ย.59 รพ.มุกดาหาร การลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่าง โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คลิกรายละเอียด
9 มิ.ย. 59 พสกนิกรชาวมุกดาหาร บวงสรวงพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ลำน้ำโขง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิกรายละเอียด
9 มิ.ย.59 จังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี คลิกรายละเอียด
9 มิ.ย.59 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี คลิกรายละเอียด
8 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหารปลูกไม้พะยูง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คลิกรายละเอียด
8 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหารปิดการอบรม "ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดมุกดาหาร" รุ่นที่ 5 คลิกรายละเอียด
7 มิ.ย.59 ชมรมจักรยาน-ท่องเที่ยวและกีฬา-รพ.มุกดาหารอบรมนักปั่นช่วยชีวิตเบื้องต้น คลิกรายละเอียด
7 มิ.ย.59 ร.ร.มุกดาหารจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน ปี 2559 คลิกรายละเอียด
7 มิ.ย. 59 มุกดาหาร เปิดอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
7 มิ.ย.59 จังหวัดมุกดาหาร มอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร ให้กับสมาชิกใหม่ คลิกรายละเอียด
พระใหญ่เฉลิมพระกัยรติฯ มุกดาหาร ก่อสร้างแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 99 คลิกรายละเอียด
4 มิ.ย.59 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด รับรางวัล "สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก)  คลิกรายละเอียด
3 มิ.ย.59 ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร วัดต่างๆ ในกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
3 มิ.ย. 59 ผู้ว่าฯ มุกดาหาร พาเยี่ยมสถานศึกษายามเช้า โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี คลิกรายละเอียด
3 มิ.ย. 59 ผู้ว่าฯ มุกดาหาร มอบบ้านให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนกรณียากจน บ้านหนองแล้ง ตำบลผึ่งแดด คลิกรายละเอียด
3 มิ.ย. 59 มุกดาหารเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 10 ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คลิกรายละเอียด
2 มิ.ย.59 อบจ.มุกดาหารร่วมกับ ทหาร อำเภอ ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน สร้างฝายกักเก็บน้ำ คลิกรายละเอียด
2 มิ.ย.59 รวบ 2 สาวลาว ลักลอบขนยาบ้าให้เอเย่นต์ สารภาพได้ค้าจ้างคนละ 40,000 บาท คลิกรายละเอียด
2 มิ.ย. 59 เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดีติดยาเสพติด คลิกรายละเอียด
3 มิ.ย.59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร มอบเงินยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายหลักสำคัญของรัฐบาล คลิกรายละเอียด
2 มิ.ย. 59 มุกดาหาร เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข สู่การเป็นข้าราชการที่ดี คลิกรายละเอียด
2 มิ.ย. 59 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทย เดินทางมาเยือนจังหวัดมุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
2 มิ.ย. 59 ปภ.มุกดาหาร ประชุมหารือคณะทำงาน ก่อนเปิดโครงการถนนสีขาว (ถนนพิทักษ์พนมเขต) ถนนตัวอย่าง ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎจราจร คลิกรายละเอียด
1 มิ.ย.59 โตโยต้ามุกดาหาร สนับสนุนและมอบชุดกีฬา ให้กับทีมตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ที่เข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2016 " คลิกรายละเอียด
1 มิ.ย. 59 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบายการทำงาน คลิกรายละเอียด
1 มิ.ย. 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก