จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเปิดงานกาชาด และงานของดี 250 ปี มุกดาหาร ประจำปี 2563

         เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะเริ่มพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงเย็น
       จากนั้นได้ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศาลหลักเมืองมุกดาหาร โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นำโดยนางศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยพี่น้องชาวคุ้มต่างๆ ได้ร่วมกันรำบวงสรวง ก่อนนำเครื่องบวงสรวงและเครื่องสักการะ ไปประกอบพิธียังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องพระเจ้าองค์หลวง วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) พระพุทธสิงห์สอง วัดศรีบุญเรือง และพระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร ที่บริเวณหอแก้วมุกดาหาร อันเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
       สำหรับงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร กำหนดระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2563 รวม 9 วัน 9 คืน ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปเที่ยวงานกาชาดและงานจังหวัดมุกดาหาร มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกัน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว