จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินทุนกู้ยืมให้กับผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล กองทุนผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 55 ราย รวมเป็นเงิน 1,439,000 บาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี
       ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุ ที่ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ปลอดดอกเบี้ย ที่รัฐบาลได้ทำให้ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง พึ่งพาตนเองได้ โดยให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ผ่านกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุ และขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านที่ได้รับเงินในครั้งนี้ นำเงินไปใช้ประโยชน์สูงสุด ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้.ภาพ/ข่าว ส.ปชส.มุกดาหาร

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว