เทศบาลเมืองมุกดาหาร ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ณ อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2562 นำโดย นายอนันต์ จ้อยอินทร์ รักษาราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ ส่วนป้องกันและปฎิบัติการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในรอบปีที่ผ่านมาของศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อพิจารณาเป็นศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการ สมาชิก อปพร.เทศบาลเมืองมุกดาหาร อส.ตร. อส.จร. อาสาเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน และเครือข่ายฯ ร่วมให้การต้อนรับด้วย
       ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทาง คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ที่เดินทางมาเพื่อตรวจติดตามผลงานศูนย์ อปพร. เพื่อพิจารณาคัดเลือก ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ซึ่งเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้เข้าร่วมคัดเลือกเป็นศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับประเทศเป็นประจำทุกปี ในปีที่ผ่านๆ มา ทางศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองมุกดาหาร เคยได้รับรางวัลดังกล่าวมาแล้ว.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว