7 ส.ค.61 จังหวัดมุกดาหารจัดพิธี วางพวงมาลาและถวายสักการะเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึง "พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย”

 

         เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดมุกดาหาร นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย” เริ่มต้นด้วยการประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระกุศลแด่ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกคน โดยมี นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าวางพวงมาลาต่อหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
       นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวถวายสดุดีเทิดพระเกียรติ รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรง ทุ่มเทพพระวรกาย ศึกษาวิชาการทางกฎหมาย และทรงทำให้ ระบบกฎหมาย และศาลยุติธรรม ของประเทศไทยเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับ นานาอารยประเทศ ทำให้ประชาชน ต่างขนานพระนามว่า "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" และกำหนดให้ วันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็น "วันรพี" เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า