มุกดาหารเปิดการแข่งขันวิทยุการบินฯ "มินิวอลเลย์บอล" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่โรงยิมเนเซียม (อาคารจงวุฒิเวศย์) สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับบริษัทวิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่20 ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภททีมชายและทีมหญิง โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีโดยมีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันรวมทั้งหมด 26 ทีม แบ่งเป็นทีมชาย 9 ทีม และทีมหญิง 17 ทีม กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 7 - 16 สิงหาคม 2562
       นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการกีฬาเป็นการกระจายโอกาสให้ยุวชนที่ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริม และได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล เปิดโอกาสให้ยุวชนในจังหวัดมุกดาหาร ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาตนเอง เป็นการเสริมสร้างพลานามัย คุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดและประเทศชาติในอนาคต และทีมชนะเลิศทั้งประเภทชายและหญิง จะได้เป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตวิทยุการบิน ซึ่งหากชนะจะได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว