7 พ.ย. 61 รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ลงพื้นที่มุกดาหาร มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่ชายแดน

         เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ที่บัญชาการทางยุทธวิธี กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 (ตชด.บก.ทกย.ตชด.234 มุกดาหาร) พันเอกสวราชย์ แสงผล รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการแก้ปัญหา ย้ำให้ทุกฝ่ายบูรณาการทำงานร่วมกันสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
        พันเอกสวราชย์ แสงผล รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า สืบเนื่องปัจจุบันจากสถานการณ์การลักลอบนำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้าสู่ประเทศไทยบริเวณพื้นที่ชายแดน มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น ถึงแม้หน่วยงานภาครัฐจะได้ดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง แต่กลุ่มขบวนการเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดยังมีขีดความสามารถและพัฒนาวิธีนำเข้าที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ทางด้าน จังหวัดนครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ ที่มีแนวเขตแดนเป็นลําแม่น้ำโขง มีช่องทางท่าข้าม จํานวนมาก การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน จึงจําเป็นต้องมีกลไกการประสานงาน และบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อุดช่องว่างไม่ให้มีขบวนการลักลอบฉวยโอกาสนำเข้ายาเสพติด เข้าสู่พื้นที่ของประเทศ.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว