7 ธ.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย
และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

         เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และคณะ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีท่านสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงสะหวันนะเขต และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
        ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนไทย และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ในการนี้ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ สปป.ลาว จัดทำโครงการดังกล่าวกล่าวขึ้น เพื่อให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวิชาการ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว