7 ธ.ค.60 สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำปลาสลิดแดดเดียว จำนวน 500 กิโลกรัม จากสมุทรสาคร มาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูก

         เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ บริเวณหน้าอาคาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการนำปลาสลิดแดดเดียวจากสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จ.สมุทรสาคร มาจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.มุกดาหาร เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาปลาสลิดแดดเดียวล้นตลาด ซึ่งมีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ เดินทางมาซื้อปลาสลิดแดดเดียวกันอย่างคึกคัก
        นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า การเปิดพื้นที่จำหน่ายปลาสลิดแดดเดียวในครั้งนี้ เป็นนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ซึ่งได้หาทางแก้ไขปัญหาปลาสลิดของเกษตรกรใน จ.สมุทรสาคร ล้นตลาด หลังพบว่าเกษตรกรได้หันมายึดอาชีพเลี้ยงปลาสลิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีสมาชิกเลี้ยงปลาสลิดมากถึง 154 ราย ซึ่งมีปริมาณปลาสลิดที่ออกสู่ตลาดมากถึงปีละ 4,600 ตัน ทำให้ขณะนี้มีปลาสลิดแดดเดียวล้นตลาดเป็นจำนวนมาก
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารได้ประสานกับเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหารให้ช่วยรองรับปลาสลิดจาก จ.สมุทรสาคร ไปกระจายสู่ผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ซึ่งปลาสลิดที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ จำนวนกว่า 500 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 200,000 บาท ราคาที่จำหน่ายถูกแบ่งเป็น ปลาสลิดแดดเดียว เบอร์ 1 ขนาด 5-6 ตัวต่อกิโลกรัม ราคา 207 บาท, เบอร์ 2 นาด 7 ตัวต่อกิโลกรัม ราคา 187 บาท, เบอร์ 3 ขนาด 8 ตัวต่อกิโลกรัม ราคา 167 บาท ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อเป็นจำนวนมาก

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว