7 ธ.ค.61 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล อบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

 

         เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เปิดการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยมี นายสุรชัย บุญประคอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้นำในการซ้อมแผนในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร และการฝึกซ้อมสถานการณ์จริง จากสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร นำโดย นายอดุล ศิริมันต์ นักบริหารงานทั่วไป 7 หัวหน้าฝ่ายป้องกัน และรักษาความสงบเทศบาลเมืองมุกดาหาร ที่นำทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผน พร้อมให้ความรู้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
       ซึ่งการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ ได้จำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ ที่ชั้น 4 ของโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โดยจำลองเหตุการณ์ว่ามีเสียงดัง เกิดกลุ่มควัน และเกิดเพลิงไหม้ในห้องผู้ป่วยไม่สามารถระงับได้ อีกทั้งเพลิงได้ลุกลามขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ และรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นอาคารสูงจึงมีลมกรรโชค ทำให้ไฟที่กำลังลุกไหม้แรงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้แจ้งหน่วยควบคุมเพลิงจาก สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเทศบาลตำบลใกล้เคียงระดมรถดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิง และได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ เพื่อสั่งการปฏิบัติงานค้นหาผู้ประสบภัยอาคารสูง และให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบ ระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และนำตัวผู้บาดเจ็บมายังจุดคัดกรอง และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
       นายสุรชัย บุญประคอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งนี้ เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลของการซ้อมเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ทราบถึง บทบาทหน้าที่ของแต่คนว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ซึ่งจะสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วลดความเสียหายได้ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว