7 ธ.ค.61 มุกดาหาร เปิดมหกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมพลสินค้าดี ผลิตภัณฑ์เด่น ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์มุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมรวมพลสินค้าดี ผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์มุกดาหาร ภายใต้ชื่องาน muk fair 2019 @ สุดยอดของดีเมืองมุกดาหาร
เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ระมัดละฐาน เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการพบกับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนเชื่อมโยงตลาดสินค้าของเกษตรกร ผู้ประกอบการจังหวัดมุกดาหาร กับจังหวัดต่างๆ และแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้าร่วมงาน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพิ่มรายได้
       นางสาวศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์ จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2561 รวม 5 วัน ระหว่างเวลา 10.00 - 21.00 น. ของทุกวัน ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 และหน้าศูนย์อาคารชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์มุกดาหาร ภายภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดมุกดาหาร อาทิเช่นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์( IG ) ผ้าหมักโคลนหนองสูง เนื้อโคขุนหนองสูง ข้าวอินทรีย์ สินค้าเกษตร และอาหารแปรรูป
นอกจากนี้ยังมีสินค้าเด่นจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ และสินค้าจาก สปป.ลาว รวมจำนวน 100 คูหา มาจำหน่ายให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลำพญา ลำภูไท ซึ่งเป็นการแสดงที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน และการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงในระหว่าง 17.00 - 18.00 น ของทุกวันเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน
       ทั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดมุกดาหาร และสื่อมวลชน ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงได้รับการอำนวยความสะดวกสถานที่จัดงาน MUK FAIR 2019 @ สุดยอดของดีเมืองมุกดาหาร จากศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์มุกดาหาร
       ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชน นักธุรกิจ ที่สนใจเข้าร่วมงาน เลือกซื้อสินค้าและเชื่อมโยงเจรจาการค้ากับผู้ผลิต ผู้ประกอบการภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 7-11 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์มุกดาหารจังหวัดมุกดาหารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 042- 611575

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว