7 ธ.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานวันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย 5 ธันวาคม 2561

         เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องจากทางแขวงสะหวันนะเขตให้การต้อนรับ
       ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนไทย และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ในการนี้ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ สปป.ลาว จัดทำโครงการดังกล่าวกล่าวขึ้น เพื่อให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวิชาการ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว