ข่าวเก่า เดือน กรกฎาคม 2557

 

31 ก.ค.57 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานอาสายุวกาชาด ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
30 ก.ค.57 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สนธิกำลังทหาร ตำรวจ ด่านตรวจไซเตส เข้าตรวจยึดไม้แปรรูปผลิตเฟอร์นิเจอร์ผิดกฎหมาย ในหมู่บ้านจัดสรรกว่า 760 แผ่น มูลค่ากว่า 1 แสนบาท คลิกรายละเอียด
30 กค.57 สนามหญ้าเที​ยม Smile Soccer มุกดาหาร จัดการแข่ง​ขันฟุตบอลชิ​งถ้วยรางวั​ลรายการ " ชัยมงคล World Cup " ประเภท 4+1 (ฟุตบอล+ฟุ​ตซอล) คลิกรายละเอียด
30 ก.ค. 57 เปิดอบรมหลั​กสูตรการดู​แลช่วยเหลื​อต่อเนื่อง​ผู้ผ่านการ​บำบัดรักษา​ยาเสพติดใน​ชุมชน (วิทยากรครู ข.) คลิกรายละเอียด
30 ก.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร จัดแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล 5”จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
30 ก.ค.57 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มห.พร้อมด้วย รอง ผวจ.มห. ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน ก.ค.57 ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัด คลิกรายละเอียด
30 ก.ค.57 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มห.เป็นประธานเปิดศูนย์ดำรงธรรมอย่างเป็นทางการ ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คลิกรายละเอียด
29 ก.ค.57 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการ พัฒนาสื่อปลอดภัย คลิกรายละเอียด
29 ก.ค.57 ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร สนธิกำลัง จับแรงงานด่างด้าว คลิกรายละเอียด
29 ก.ค.57 อบจ.มุกดาหาร เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง คลิกรายละเอียด
28 ก.ค.57 จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 คลิกรายละเอียด
28 ก.ค.57 จังหวัดมุก​ดาหาร เป็นเจ้าภา​พประชุมควา​มร่วมมือด้​านการค้า การลงทุนแล​ะการท่องเที่​ยว ไทย-ลาว-เวี​ยดนาม คลิกรายละเอียด
27 ก.ค.57 ป่าไม้ทวงคืนผืนป่าภูพานน้อยเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล พื้นที่ 7 ไร่ คลิกรายละเอียด
27 ก.ค.57 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ตรวจยึดกระเทียมหนีภาษีมูลค่ากว่า 5 แสนบาท คลิกรายละเอียด
26 กค 57 สนามฟุตบอล​หญ้าเทียม Smile Soccer จัดแข่งขัน​ฟุตบอลโครง​การ " SINGHA-CHE​LSEA FC FOOTBALL LEAGUE 2014"คลิกรายละเอียด
26 ก.ค.57 ทหารสนธิกำลัง ตรวจยึดไม้หวงห้าม 43 ท่อน รถ จยย. 5 คัน คลิกรายละเอียด
25 ก.ค.57 อำเภอคำชะอีและหนองสูง จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดลูกผู้ชายทำดีเพื่อแม่ คลิกรายละเอียด
24 ก.ค.57 ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร สั่งทุกอำเภอระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมโค- กระบือหลังพบมีกระบือตาย แล้ว 18 ตัว คลิกรายละเอียด
24 ก.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมโครงการเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านแรงงานระหว่าง จังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต เตรียมความพร้อมด้านแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน คลิกรายละเอียด
24 ก.ค.57 สำนักงานอั​ยการจังหวั​ดมุกดาหาร รณรงค์ให้ทุ​กภาคส่วนยุ​ติความรุนแ​รงในครอบครั​ว คลิกรายละเอียด
23 ก.ค. 57 จังหวัดมุก​ดาหาร สนธิกำลังท​หาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง บุกตรวจค้น​โกดังร้าง ซุกซ่อนไม้​แปรรูปเป็น​จำนวนมาก คลิกรายละเอียด
23 ก.ค.57 คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 124 ชั้นยศเรืออากาศเอก เดินทางมาศึกษาดูงานที่ หอแก้วมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
23 ก.ค. 57 การันตี ร้านแสงดาว​เฟอร์นิเจอ​ร์ ขออนุญาตและขายเฟอร์นิเจอ​ร์ไม้อย่าง​ถูกต้อง ผ่า​นการตรวจสอ​บแล้ว คลิกรายละเอียด
23 ก.ค.57 สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารผิดมาตรฐาน คลิกรายละเอียด
23 ก.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุกและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คลิกรายละเอียด
22 ก.ค.57 มุกดาหารทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูปสร้างความสุขให้คนไทย คลิกรายละเอียด
22 ก.ค.57 ตำรวจตระเวนชายแดน 234 มุกดาหาร รวบพ่อค้ายาบ้าพร้อมของกลางยาบ้า 226 เม็ด สารภาพอ้างหาเงินเลี้ยงลูก คลิกรายละเอียด
22 ก.ค. 57 จังหวัดมุก​ดาหาร เปิดโครงกา​ร "ค่ายคุณธร​รมจริยธรรม​สำหรับผู้เ​ข้ารับการฟื้​นฟูสมรรถภา​พผู้ติดยาเ​สพติด ครั้งที่ 3/2557" คลิกรายละเอียด
22 ก.ค.57 ตำรวจตระเวนชายแดน 234 มุกดาหาร จับสาวลาว พร้อมของกลางยาบ้ากว่าพันเม็ด คลิกรายละเอียด
21 ก.ค.57 ร้อย ต.ช.ด.234 มุกดาหารตรวจยึดไม้พะยูงและไม้ชิงชันชุกซ่อนในสวนยางพาราอำเภอดงหลวง คลิกรายละเอียด
21 ก.ค.57 ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนมุกดาหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2557คลิกรายละเอียด
19 ก.ค.57 ทหารสนธิกำลังฯ จับรถลั​กลอบขนไม้พ​ะยูงพร้อมผู้​ต้องหา คลิกรายละเอียด
18 ก.ค.57เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สนธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจยึดเฟอร์นิเจอร์ไม้ร้านจำหน่ายใจกลางเมืองมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
คืนความสุขให้คนในชาติ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) คลิกรายละเอียด
18 ก.ค.57 งานสถาปณาคณะกรรมการไลออนส์บริหาร ปี 2557/2558 คลิกรายละเอียด
18 ก.ค.57 ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ จัดชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวังโรคคอบวมในกระบือ หลังพบป่วยตายแล้ว 13 ตัว คลิกรายละเอียด
17 ก.ค.57 ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ประกาศให้ ตำบลบางทรายใหญ่ เป็นเขตสงสัยโรคระบาดสัตว์กระบือลมตายเฉียบพลัน 12 ตัว และมีอาการป่วยอีกกว่า 10 ตัว คลิกรายละเอียด
17 ก.ค.57 อบจ.มุกดาหาร พบปะประชาชน ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวนาโยน คลิกรายละเอียด
16 ก.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร จัดงานคืนความสุขให้ประชาชน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
16 ก.ค.57 กองกำลังรักษาความสงบประจำพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจัดแสดงดนตรี เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน .คลิกรายละเอียด
15 ก.ค.57 ฝนตกเกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ ในบริเวณเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
12 ก.ค. 57 เปิด งาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน จ.มุกดาหาร" คลิกรายละเอียด
12 ก.ค.57 พุทธศาสนิกชนจังหวัดมุกดาหาร ทำบุญวันเข้าพรรษา เสริมสิริมงคลให้ชีวิต คลิกรายละเอียด
11 ก.ค. 57 เปิดงานประ เพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ บริเวณสวนสาธรณเฉลิมพระเกียรติฯ (หนองนาบึง) จัดโดยเทศบาลเมืองมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
11 ก.ค.57 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานเทียนพรรษาถวายวัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์อำเภอนิคมคำสร้อย คลิกรายละเอียด
11 ก.ค. 57 บรรยากาศกา​รทำบุญตักบ​าตร ตอนเช้า ของชาวจังห​วัดมุกดาหา​ร เนื่องในวั​นอาสาฬหบูช​า คลิกรายละเอียด
10 ก.ค.57 จังหวัดมุกดาหารประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแรงงานต่างด้าว คลิกรายละเอียด
10 ก.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมรับมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด และมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
10 ก.ค. 57 จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการสร้างความสุขสู่ชุมชน สำนึกรักถิ่นเกิดอย่างยั้งยืน ที่บ้านหนองหอย คลิกรายละเอียด
10 ก.ค. 57 จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ เพื่อการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
9 ก.ค.57 สนามหญ้าเที​ยม smile soccer จัดการแข่ง​ขันฟุตบอลป​ระชาชน อาวุ​โส 40 ปีขึ้นไป ชิงเงินราง​วัล 15,000 บาท คลิกรายละเอียด
9 ก.ค.57 อบจ.มุกดาหารมอบชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
9 ก.ค. 57 เทศบาลเมือ​งมุกดาหาร ออกพัฒนาวั​ดก่อนเข้าพ​รรษา และพบปะทำค​วามเข้าใจแ​ก่ แม่ค้าบริเ​วณตลาดราตรี คลิกรายละเอียด
9 ก.ค. 57 เทศบาลเมือ​งมุกดาหาร จัดกำลังออกถางหญ้า ตัดแต่งกิ่​งไม้ เพื่อเป็นก​ารป้องกันยุ​งลาย แก่พระสงฆ์​ก่อนเข้าพร​รษา คลิกรายละเอียด
8 ก.ค.57 มุกดาหารจัดเวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืน คลิกรายละเอียด
8 ก.ค. 57 จังหวัดมุกดาหาร ตรวจค้นเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
6 ก.ค.57 ป่าไม้สนธิกำลัง ตำรวจ ตรวจยึด รถขนไม้ชิงชัน คลิกรายละเอียด
6 ก.ค.57 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดวงชวยรับจ้างเดินสายไฟถูกไฟฟ้าช๊อตดับคาที่ คลิกรายละเอียด
จังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวระดับ ท้องถิ่นกับเมืองคู่แฝด คลิกรายละเอียด
6 ก.ค.57 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มอบนโยบายการปฎิบัติ คลิกรายละเอียด
4 ก.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร ยึดทรัพย์คดีผู้ค้าไม้พะยูงและสิ่งของผิดกฎหมาย 9 ราย คลิกรายละเอียด
4 ก.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร จัดสถานที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลควบคุมราคา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
2 ก.ค.57 หนุ่มใหญ่ใช้จอบตีแฟนสาวก่อนเผาในกองฟางเหลือแต่กระดูก คลิกรายละเอียด
2 ก.ค. 57 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คลิกรายละเอียด
2 ก.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการนำไม้พะยูงเชิงคุณภาพ คืนสู่ถิ่นมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
2 ก.ค.57 ทหารสนธิกำลัง รวบสองหนุ่มพกปืนขับรถขนไม้ชิงชัน คลิกรายละเอียด
1 ก.ค.57 อบจ.มุกดาหารอบรมสัมมนาการพัฒนาแหล่งน้ำ คลิกรายละเอียด
1 ก.ค.57 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสนธิกำลัง ทหารตำรวจ ตรวจยึดไม้พะยูงและไม้กระยาเลยมูลค่ากว่าล้านบาท คลิกรายละเอียด
1 ก.ค.57 ไปรษณีย์มุ​กดาหาร เปิดเคาน์เ​ตอร์บริการ​ด่านพรมแดน​ไทย-ลาว รองรับ AEC คลิกรายละเอียด
1 ก.ค.57 เจ้าหน้าที่จุดตรวจร่วม ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง จับคนลาวขนยาไอซ์และยาบ้ากว่า 252,000 เม็ด คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก