ข่าวเก่าเดือน กรกฎาคม 2559

 

31 ก.ค. 59 คณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ติดตามโครงการที่ได้รับสนับสนุนกรณีฉุกเฉิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกรายละเอียด
31 ก.ค. 59 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงมุกดาหาร ยึดรถลักลอบขนไม้พะยูง พร้อมของกลางไม้พะยูง 76 ท่อน เตรียมส่งข้ามประเทศ คลิกรายละเอียด
29 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลมุก พร้อมชาวบ้าน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คลิกรายละเอียด
29 ก.ค. 59 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด คลิกรายละเอียด
27 ก.ค. 59 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล คลิกรายละเอียด
27 ก.ค. 59 ไซเตสมุกดาหาร ตรวจยึดจับกุม ชายเวัยดนาม ลักลอบเตรียมนำกล้วยไม้เถื่อนออกนอกประเทศ โดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร คลิกรายละเอียด
26 ก.ค. 59 คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรม “สติ วินัย น้ำใจ ดื่มไม่ขับ เราปลอดภัย สังคมปลอดภัย” ทางถนน คลิกรายละเอียด
26 ก.ค. 59 เทศบาลตำบลคำป่าหลาย จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" คลิกรายละเอียด
26 ก.ค. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุไฟใหม้บ้าน 7 ครอบครัว คลิกรายละเอียด
26 ก.ค. 59 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่มุกดาหาร เสริมสร้างความพร้อมประชาชน ต่อร่างรัฐธรรมนูญกับบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น คลิกรายละเอียด
26 ก.ค. 59 กกต.มุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานสังกัด กระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร จัดงานสภากาแฟ คลิกรายละเอียด
พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดพรเพชร ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  คลิกรายละเอียด
23 ก.ค. 59 โตโยต้ามุกดาหาร จัดการประกวดพิธีกร " TOYOTA MUKDAHAN MC CHALLENGE " 2559 ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท คลิกรายละเอียด
25 ก.ค.59 มุกดาหาร เปิดโครงการบูรณาการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ “ค่ายพลเมืองดี เรียนรู้วิถีพอเพียง” รุ่นที่ 7 คลิกรายละเอียด
25 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ คลิกรายละเอียด
24 ก.ค. 59 กอ.รมน.มุกดาหาร จับสองหนุ่มดอนตาล เสพยา พร้อมของกลางยาบ้า และอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ คลิกรายละเอียด
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับท้องถิ่น  ไทย-ลาว-เวียดนาม  คลิกรายละเอียด
22 ก.ค. 59 รองผู้อำนวยการกองการช่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไชปัญหาภัยแล้ง คลิกรายละเอียด
22 ก.ค. 59 ตำรวจภูธรอำเภอคำชะอีสนธิกำลังหน่วยข้างเคียง จับกุมขบวนการลักลอบขนยาบ้า  คลิกรายละเอียด
22 ก.ค. 59 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต24 จัดโครงการพัฒนาระบบและประเมินผล สู่ความทัดเทียมนานาชาติ คลิกรายละเอียด
22 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พื้นที่ อำเภอหว้านใหญ่ คลิกรายละเอียด
22 ก.ค. 59 เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารประจำทาง บริษัทสหมิตร สายอุดร – อุบล เป็นเหตุให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บกว่า 30 ราย สาหัส 3 ราย คลิกรายละเอียด
22 ก.ค.59 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายก อบจ.มุกดาหารประธาน เปิดค่ายฝึกอบรมเยาวชนสหวิทยาเขตแก้วกินรี แนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คลิกรายละเอียด
21 ก.ค.59 จ.มุกดาหาร รับหนังสือจากตัวแทนราษฎร จำนวน 50 คน ที่เดินทางมาติดตามเรื่องที่เคยร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของ ผญบ. ในเขต จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
21 ก.ค.59 ลิงแสมวัดป่าศิลาวิเวกบุกหอแก้วมุกดาหารเป็นฝูง คลิกรายละเอียด
21 ก.ค.59 จ.มุกดาหารจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
21 ก.ค.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  คลิกรายละเอียด
21 ก.ค.59 จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์การเกษตร คลิกรายละเอียด
20 ก.ค.59 ประกาศโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เรื่อง การทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย ประจำปี 2558 คลิกรายละเอียด
19 ก.ค.59 จังหวัดมุกดาหารทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้า เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา  คลิกรายละเอียด
17 ก.ค.59 หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 24 จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คลิกรายละเอียด
15 ก.ค.59 อบจ.มุกดาหารสาธิตการทำนาแบบโยนกล้า ซึ่งเป็นการริเริ่มการปลูกข้าวแบบใหม่ที่เป็นการพัฒนาการปลูกข้าว คลิกรายละเอียด
15 ก.ค.59 พื้นที่ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยชี้แจง เรื่องชาวบ้านเดือดร้อนไม่มาเก็บขยะด้วยครับ คลิกรายละเอียด
14 ก.ค. 59 มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครรินทรา บรมราชชนนี คลิกรายละเอียด
14 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร นำเสนอผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
14 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดการฝึกอบรมวิทยากรออกเสียงระดับอำเภอในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 คลิกรายละเอียด
 13 ก.ค. 59 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 มุกดาหาร จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คลิกรายละเอียด
13 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดร้านค้าประชารัฐ จำหน่ายสินค้าชุมชน "ประชารัฐ สุขใจ SHOP" และยังเป็นที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด คลิกรายละเอียด
12 ก.ค. 59 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร เดินหน้าเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ คลิกรายละเอียด
11 ก.ค. 59 โยธาธิการและผังเมืองมุกดาหารสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ กลุ่มจังหวัด และระหว่างประเทศ จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
11 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร รับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Forum) ครั้งที่ 2 คลิกรายละเอียด
11 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด

8 ก.ค. 59 มุกดาหาร เปิดงาน "ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก สู่สากล" ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้า คลิกรายละเอียด

8 ก.ค. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ คลิกรายละเอียด
8 ก.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2559  คลิกรายละเอียด
7 ก.ค. 59 กกต.จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติโดย รด.จิตอาสา เคาะประตูบ้านเชิญชวนออกเสียง คลิกรายละเอียด
7 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชนหมู่บ้าน และร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คลิกรายละเอียด
6 ก.ค. 59 สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมอบอุปกรณ์และเครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวก คลิกรายละเอียด
6 ก.ค. 59 กกต.มุกดาหาร จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ)  คลิกรายละเอียด
6 ก.ค. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ออกพบปะผู้นำ และศาสนิกชนชาวไทยมุสลิม "กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์" และเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี คลิกรายละเอียด
5 ก.ค. 59 อบจ.มุกดาหาร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า (การทำนาโยน) ประหยัดเมล็ดพันธุ์ลงได้สูงสุด 80% คลิกรายละเอียด
5 ก.ค.59 ตม.จว.มุกดาหาร ร่วมกับ ชุด สืบ สภ.เมืองมุกดาหาร จับกุมคนร้ายลักทรัพย์ตู้บริจาค ที่วัดศรีมงคลเหนือ ได้แล้ว คลิกรายละเอียด
4 ก.ค.59 บุกเดี่ยวขโมยตู้เซฟรับบริจาคเงินวัดศรีมงคลเหนือ คลิกรายละเอียด
4 ก.ค. 59 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง แถลงข่าวตรวจยึดกระเทียมเถื่อน กว่า 1.6 ตัน คลิกรายละเอียด
4 ก.ค. 59 จ.มุกดาหารจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี คลิกรายละเอียด
4 ก.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
3 ก.ค. 59 ตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จับหนุ่มซุกยาบ้าในเป้ากางเกง 2 พันเม็ด คลิกรายละเอียด
1 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
1 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี รอบใหม่ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ครังที่ 1/2559 คลิกรายละเอียด
1 ก.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ  คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก