ข่าวเก่าเดือน กรกฎาคม 2560

 

31 ก.ค 60 จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ คลิกรายละเอียด
30 ก.ค.60 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและส่วนราชการและ รพ.มุกดาหารอินเตอร์ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ บ.นาดี ต.โป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
29 ก.ค.60 ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ลงพื้นที่ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง ออกติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คลิกรายละเอียด
29 ก.ค.60 ลูกหลานชาวมุกดาหาร "นายมุกดาหาร สายแก้ว" ในนามทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันแข่งเรือมังกร ที่ฝรั่งเศษ สร้างผลงานกระฉ่อนโลกปราบทีมเเกร่งเหมาเเชมป์โลก 4 รายการ คลิกรายละเอียด
จังหวัดมุกดาหาร จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 คลิกรายละเอียด
28 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา "โครงการแต้มสี รักษ์บ้าน ประชาเป็นสุข เมืองมุกปลอดภัย" คลิกรายละเอียด
27 ก.ค.60 พสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกป่า ถวายความจงรักภักดี” คลิกรายละเอียด
 27 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 7/2560 คลิกรายละเอียด
27 ก.ค.60 อบจ.มุกดาหาร ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม คลิกรายละเอียด
26 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเปิดอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) คลิกรายละเอียด
25 ก.ค.60 มุกดาหาร เปิดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายปกครองในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกรายละเอียด
25 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  คลิกรายละเอียด
25 ก.ค.60 ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  คลิกรายละเอียด
25 ก.ค.60 ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร ผนึกกำลังรวมใจ "โครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน" และร่วมกันพัฒนาลำห้วยนาแพง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยรวรางกูร คลิกรายละเอียด
25 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร เปิดการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Business Matching ไทย – ลาว โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและจีนตอนใต้  คลิกรายละเอียด
24 ก.ค.60 จัดหางานมุกดาหาร เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว วันแรกมีนายจ้างจากสถานประกอบการเดินทางมายื่นเอกสาร ยังไม่คึกคักมาก  คลิกรายละเอียด
24 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่ อ.หนองสูง คลิกรายละเอียด
24 ก.ค.60 ขอเชิญส่งทีมร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ “ช้างลุ่มโขงคลับ แชมป์เปียนชิพ” คลิกรายละเอียด
24 ก.ค.60 เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมสร้างบ้านให้กับราษฏรยากจน ถวายเป็นพระราชกุศล คลิกรายละเอียด
24 ก.ค. 60 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหารพร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 คลิกรายละเอียด
21ก.ค.60 นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการถนนคนเดิน "ลานสนุก มุกดาหาร" ณ จุดชมวิว สะพานมิตรภาพ 2  คลิกรายละเอียด
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว “Life of OTOP Village Photo Contest” คลิกรายละเอียด
21 ก.ค.60 ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม  คลิกรายละเอียด
 21 ก.ค.60 ผู้ว่าฯ มุกดาหาร พาเยี่ยมสถานศึกษายามเช้า ที่โรงเรียนอุดมวิทย์ อำเภอนิคมคำสร้อย  คลิกรายละเอียด
20 ก.ค.60 ที่อำเภอหนองสูง เกิดเหตุไฟไหม้บ้านแม่ค้าพริก วอดหมดหลังเสียหายร่วมกว่า 2 ล้าน คลิกรายละเอียด
20 ก.ค.60 โตโยต้ามุกดาหาร ร่วมให้การสนับสนุนน้องๆ จากโรงเรียนทีโอเอวิทยา ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่น และที่สาธารณรัฐประชาชนจีน คลิกรายละเอียด
20 ก.ค.60 อบจ.มุกดาหาร เปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกป่า ถวายความจงรักภักดี พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” คลิกรายละเอียด
19 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเปิดตลาดนัดสีเขียวนิคมมั่นยืน Green Market ถนนหน้าโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย คลิกรายละเอียด
19 ก.ค. 60 ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหารร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมกันทำความสะอาด จัดระเบียบป้าย และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณฟุตบาท คลิกรายละเอียด
19 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะทำงานก่อนเปิดการประชุมเจรจาเพื่อลดปัญหาอุปสรรค และแสวงหาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน กับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ครั้งที่ 2 คลิกรายละเอียด
19 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันทำกิจกรรมทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  คลิกรายละเอียด
18 ก.ค.60 อบจ.มุกดาหาร บูรณาการร่วมสำนักงานคุมพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการบูรณาการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
18 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่บ้านโคกหินกอง อำเภอหนองสูง คลิกรายละเอียด
18 ก.ค.60 ตำรวจน้ำมุกดาหาร สนธิกำลังหน่วยข้างเคียง จับกุมหนุ่ม 26 ปี ลักลอบขนไม้หวงห้าม   คลิกรายละเอียด
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมพิธีลงนามบรรลุข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาลอย่างไร้รอยต่อ คลิกรายละเอียด
17 ก.ค.60 สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหาร จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชน ในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน คลิกรายละเอียด
17 ก.ค.60 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมแรงร่วมใจ "ปลูกดอกดาวเรือง" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 คลิกรายละเอียด
14 ก.ค.60 สำนักงานศุลกากรภาค 2 และด่านศุลกากมุกดาหาร ตรวจยึดสินค้าลักลอบหนีภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท  คลิกรายละเอียด
14 ก.ค.60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12"  คลิกรายละเอียด
14 ก.ค.60 นรข.มุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดไม้พะยูงเตรียมส่ง ประเทศเพื่อนบ้านจำนวน 18 ท่อน มูลค่ากว่า 4 แสนบาท คลิกรายละเอียด
14 ก.ค. 60 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตรฯ ณ ริมเขื่อนแม่น้ำโขง คลิกรายละเอียด
13 ก.ค.60 ศาลจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการประสานงานความร่มมือด้านยุติธรรมของหน่วยงานในขบวนการยุติธรรม ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
13 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในประเภทจังหวัด To Be Number One ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี  คลิกรายละเอียด
13 ก.ค.60 กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหารบูรณาการร่วมกับหนาวยข้างเคียงตรวจยึดไม้หวงห้าม บ.คำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
13 ก.ค.60 นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี เป็นประธานในพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค กระบือ ตามพระราชดำริฯ อบต.น้ำเที่ยง คลิกรายละเอียด
13 ก.ค.60 กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหารบูรณาการร่วมกับหนาวยข้างเคียงตรวจยึดไม้หวงห้าม บ.คำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
13 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในประเภทจังหวัด To Be Number One ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี  คลิกรายละเอียด
13 ก.ค.60 ศาลจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการประสานงานความร่มมือด้านยุติธรรมของหน่วยงานในขบวนการยุติธรรม ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
11 ก.ค.60 แม่ค้าตลาดอินโดจีน ด่ายับนักท่องเที่ยวสอบถามราคาสินค้าแล้วไม่ซื้อ ไม่หนำใจขี่รถจักรยานยนต์ตามด่าถึงที่จอดรถ และสาปแช่งให้เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเสียชีวิตทั้ง 2 คัน  คลิกรายละเอียด
12 ก.ค.60 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ออกรายการสด ผู้ว่าฯ พบประชาชน ทางสวท.มุกดาหาร FM 99.25 MHz และ AM 549 MHz คลิกรายละเอียด
11 ก.ค.60 แม่ค้าตลาดอินโดจีน ด่ายับนักท่องเที่ยวสอบถามราคาสินค้าแล้วไม่ซื้อ ไม่หนำใจขี่รถจักรยานยนต์ตามด่าถึงที่จอดรถ และสาปแช่งให้เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเสียชีวิตทั้ง 2 คัน  คลิกรายละเอียด
11 ก.ค.60 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลิกรายละเอียด
11 ก.ค.60 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ร่วมมอบของว่าง/น้ำดื่ม และส่งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ คลิกรายละเอียด
8 ก.ค.60 การแข่งขันฟุตบอล T4 มุกดาหารพบมหาสารคาม ร่วมชมและเชียร์ทีมอิสานบ้านเรา ณ สนามกีฬาจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560  คลิกรายละเอียด
7 ก.ค.60 มุกดาหาร เปิดโครงการงานสัปดาห์อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 คลิกรายละเอียด
7 ก.ค.60 กลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนมุกดาหาร 29 มอบสิ่งของพร้อมทุนการศึกษา โรงเรียนนาสองเหมือง มุ่งช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับโอกาส คลิกรายละเอียด
7 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร เปิดการอบรมศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตที่ยั่งยืนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560 คลิกรายละเอียด
7 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมหารือข้อราชการกับ อัครราชทูต (รองหัวหน้าภารกิจ) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย คลิกรายละเอียด
6 ก.ค.60 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่มุกดาหาร ติดตามประเมินผลเพื่อคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด "กลุ่มท้าทาย" คลิกรายละเอียด
6 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร เปิดกิจกรรม "Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid และจัดระเบียบสายสื่อสาร" โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2   คลิกรายละเอียด
6 ก.ค.60 อบจ.มุกดาหาร เปิดการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไทย – เวียดนาม ยกระดับคุณภาพฝีมืออาชีวศึกษา  คลิกรายละเอียด
5 ก.ค.60 กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ" จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
5 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 7 ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด  คลิกรายละเอียด
 5 ก.ค.60 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหารออกรายการสด ผู้ว่าฯ พบประชาชน ทางสวท.มุกดาหาร FM 99.25 MHz และ AM 549 MHz.  คลิกรายละเอียด
4 ก.ค.60 ชรต.209 กอ.รมน.จังหวัด ม.ห.บูรณาการหน่วยข้างเคียง จับกุมหนุ่มขนยาบ้า 104,000 เม็ด คลิกรายละเอียด
4 ก.ค.60 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร พร้อมตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ พื้นที่มุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
4 ก.ค.60 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมติดตามการช่วยเหลือผู้ประกอบการมุกดาหาร ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ" คลิกรายละเอียด
4 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ คลิกรายละเอียด
3 ก.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 490,000 เม็ด คลิกรายละเอียด
3 ก.ค.60 เกิดเหตุพระสงฆ์ใช้สายไฟผูกคอตัวเองแขวนกับลูกกรงหน้าต่างมรณภาพคากุฏิ เจ้าหน้าที่คาดสาเหตุน่าจะมีโรคร้ายรุมเร้าจึงทำให้คิดสั้น คลิกรายละเอียด
1 ก.ค.60 โตโยต้ามุกดาหาร จัดการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก