ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน หน่วยงานราชการในจังหวัด ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

         เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 22.53 น. ณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ชั่วคราว โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร แม่บ้านเหล่าทัพ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมุกดาหาร ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ในวันที่ 9 มกราคม 2562

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว